Morgan Malmborg och Lennart Karlsson, som båda sitter som oberoende ledamöter i kommunfullmäktige, efterlyser ett "klargörande i ordningsstadgan angående tiggeri".

I sin motion till kommunfullmäktige föreslår de att "allt offentligt tiggeri förbjudas inom Habo kommun". Dessutom skriver de i motionen att "tiggeri inom Habo kommun endast får förekomma efter inhämtande av kommunalt tillstånd".

Varför vill ni förbjuda tiggeri i Habo?

— Vi anser det inte är värdigt att människor tigger på våra gator. Många organisationer som jobbar med romer säger att tiggeriet i Sverige måste förbjudas. All hjälp måste ske i deras hemländer. Flera av våra grannländer har tiggeri förbud då kan det inte vara rimligt att våra kommuner tillåter tiggeri, säger Morgan Malmborg.

Vad säger du till den som tycker att ett förbud är att sopa problemet med fattigdom under mattan?

Annons

— Det kommer alltid finnas fattiga människor, i Sverige ska vi främst hjälpa våra egna fattiga medborgare. Det kan inte vara rätt att medborgare från andra länder tigger i Sverige. Om många kommuner gör som Vellinge och förbjuder kommer det få konsekvenser att tiggeriet upphör, säger han.

Morgan Malmborg och Lennart Karlsson menar att Habo kommun behöver agera "i väntan på Riksdagens beslut om rikstäckande tiggeriförbud".

Motionen tas upp vid kommunfullmäktiges sammanträde den 28 september.

Om kommunen skulle vilja ändra i ordningsstadgan ska ändringen godkännas av länsstyrelsen.

— Det första man måste visa är att det finns ett behov av den här föreskriften för att reglera ordning och säkerhet på offentlig plats, säger Johan Nilsson, länsjurist på länsstyrelsen i Jönköpings län.

Det måste även vara tydigt vad det är som gäller och man får inte "lägga ett onödigt tvång på allmänheten". Det kan bli en gränsdragningsproblematik, om kommunen vill förbjuda vissa typer av penninginsamlingar och inte andra.

— Det blir helt avgörande hur kommunen utformar föreskrifterna, säger han.