Elisabeth Kenne Sarenmalm är verksamhetschef vid FoU-centrum vid Skaraborgs Sjukhus. FoU står för Forskning och utveckling, en verksamhet som arbetar bland annat med att stödja vårdverksamheternas kliniska forskning och utveckling.

Hur känns det att ha blivit antagen som docent i omvårdnad vid Sahlgrenska Akademin?

Annons

– Otroligt roligt och stimulerande! Att det egna vetenskapliga arbetet granskas och bedöms av sakkunniga inom området gör ju det hela extra spännande, säger hon i ett pressmeddelande.

Varför sökte du docenturen?

– Det är något som växt fram efter hand. Jag brinner verkligen för patientnära klinisk forskning som kan leda till förbättrad vård av patienter. Dessutom gillar jag nya utmaningar.

Hur påverkar detta ditt yrkesliv?

– Docent är bara en titel. Att bli antagen som docent innebär inte någon form av anställning vid universitetet. Däremot ökar möjligheterna att söka externa forskningsmedel och att driva större forskningsprojekt.

Vad förväntas av dig?

– Som docent är man behörig att undervisa och examinera på alla nivåer inom universitetet. Vidare kan man vara huvudhandledare för doktorander, utses som opponent eller ledamot i betygsnämnd vid disputationer.

Vad vill du åstadkomma med docenturen?

– Min förhoppning är att stimulera och entusiasmera medarbetare på Skaraborgs Sjukhus att disputera och docentmeritera sig för utveckla den patientnära vården.