Aktörer inom vården i Skaraborg strålade på fredagen samman för att diskutera omställning av vården, där en ambition är att ha mer av vården inom primärvård och mindre på akutsjukhus. Något som inte tycks helt lätt att genomföra.

— Resurser ska flyttas från vården på sjukhus till primärvården som ska bli basen. Jag känner som primärvårdschef viss oro för hur vi får till denna resursöverföring när vi idag inte känner att vi räcker till. Idag är fördelningen av läkare cirka 17 procent i primärvården och 83 på sjukhusen. Det måste förändras om vi ska klara detta uppdrag, sa Rita Ponerup, primärvårdschef inom Närhälsan.

Jörgen Thorn, sjukhusdirektör på Skaraborgs sjukhus, framhöll att Skaraborg kommit långt i omställningsarbetet.

— Vi gör väldigt mycket bra saker i Skaraborg. Vi arbetar till exempel med nära vård i norra Skaraborg. Alldeles i dagarna startar vi även ett unikt samarbete där sjukhuset och Skövde kommun anställer sjuksköterskor tillsammans, sa han.

Annons

Han konstaterade också att det finns mycket att göra, inte minst genom digitalisering.

Emma Spak, SKL:s samordnare för nära vård, framhöll också att omställningen pågått länge.

— Här i Skaraborg har det gjorts mycket, till exempel med mobila team, långt innan utredningen, sa hon.

Primärvårdchef Rita Ponerup, Götenes socialchef Eva Thimfors och Carina Karlsson, verksamhetschef på Skaraborgs sjukhus, berättade om ett starkt förbättrat samarbete, bland annat om utskrivning av patienter från sjukhuset.

— Tidigare sa vi från sjukhuset: hur svårt kan det vara att ha korttidsplatser? Från kommuner tror jag man tyckte att sjukhuset skickar hem patienterna för tidigt. Att se hur andra gör fel är ingen framgångsfaktor, sa Carina Karlsson.

Istället behövde de påminna sig om att deras arbete är till för patienter och brukare samt ha tillit till varandra.