Han sörjes närmast av sin hustru Ann och barnen i tidigare äktenskap samt barnbarn. Sörjer gör även Fredriks syster Ann von Hofsten, samt en stor vänkrets.

Fredrik växte upp i Halmstad och avlade studentexamen på Sigtuna läroverk. Han blev reservofficer i Flottan och gjorde en jordenruntresa med flygplanskryssaren Gotland.

Därefter blev han civilekonom, kom in på UD, för att senare övergå till industrin, bland annat Casco och Electrolux.

1980 dog baron Magnus von Essen och Fredrik tog över godset Kavlås i Västergötland efter sin fader. Totalt omfattar Kavlås cirka 3000 hektar. Där stod den unge ägaren med en stab av en förvaltare plus anställda i jordbruk och skog.

Annons

Bland det första Fredrik gjorde var att ersätta oljan till spannmålstorken med flis, denna anläggning klarade även att värma upp stora huset, "slottet", jämte flera andra hus, såsom kontor och några bostäder.

Mjölkbesättningen lades ner efter många år av dålig lönsamhet. En ny tork byggdes, speciellt anpassad för många olika grödor. Kavlås var nu en spannmålsgård jämte skog. Skogen på godset är en sevärdhet, mycket tack vare god skötsel under många år. Flertalet utmärkelser samt priser har erhållits för föredömlig skoglig gärning.

Fredrik såg möjligheten att utveckla jakten både som inkomstkälla och till trevnad för familjen liksom för sina vänner. Han intresserade sig mycket för jakten, flera dammar byggdes, änder kläcktes och en ung man, Tommy Evertsson, anställdes. Efter några år blev det uppskattad jakt på fågel samt älg och rådjur.

Godset Kavlås har familjen von Essen innehaft sedan 1700-talet och har, förutom sina vackra byggnader också ett stort bibliotek. Fredrik har tillmötesgående öppnat det gamla arkivet för bland annat en ung intresserad Brita Planck, som efter studier av den äldre brevväxlingen mellan unga kontrahenter, doktorerat på detta kärleksfulla ämne.

Fredrik har, i egenskap av ägare till Kavlås, dessutom intresserat sig för de kyrkliga åtaganden detta för med sig. I synnerhet vårdade han Hömbs gamla kyrka under många år som kyrkorådets ordförande. Så småningom ombildades de många små landsortskyrkorna till Tidaholms kyrkliga samfällighet. Hömbs kyrkby har av hävd omhuldats av ägarna till Kavlås, där Fredrik har varit stor initiativtagare.

En fantastisk personlighet har lämnat oss - plikttrogen, charmerande, duktig och älskad av alla.

Claes och Gunilla Hårleman