Den 9 maj firas Fritidshemmens dag runt om i landet. Många elever tillbringar halva sin skoldag i fritidshemmet som bidrar till elevernas sociala, emotionella och praktiska utveckling. Vi vill uppmärksamma och hylla fritidshemmen som är en så viktig del av elevernas utveckling och lärande. Men vi vill också visa på vilka satsningar som krävs för att frigöra fritidshemmens sanna potential.

Annons

Den fritidspedagogiska undervisningen handlar om att stimulera elevernas kreativitet, problemlösningsförmåga och samarbete. Undervisningen syftar till att uppmuntra och utmana eleverna att pröva egna och andras idéer, ta tillvara olikheter och samarbeta utifrån ett demokratiskt förhållningssätt. Lärarna i fritidshemmen är proffs på att ge eleverna förutsättningar att utveckla just dessa förmågor.

Den som har utbildat sig till fritidspedagog/lärare i fritidshem har gått minst 3 år på universitetet. Deras roll i fritidshemmen är avgörande för att kvalitetssäkra den pedagogiska verksamheten. Lärartätheten är därför en viktig indikator på nuläget i landets fritidshem. Hur ser det då ut? Inte ens hälften, 42 procent av personalen i landets fritidshem har en pedagogisk högskoleexamen och enligt Skolverket är siffran ännu lägre i Falköping.

Samtidigt är elevgrupperna i fritidshemmen bortom alla rimliga gränser. I snitt går det idag 40,3 elever per avdelning, jämfört med 24,1 elever för 20 år sedan. För att fritidshemmen ska kunna vara den fantastiskt värdefulla verksamhet som de har potentialen att vara krävs satsningar på mindre elevgrupper och högre lärartäthet.

Det är ett resursslöseri att bara kvalitetssäkra halva elevernas dag. Ge eleverna de bästa förutsättningarna att träna sin förmåga att ta sig an framtidens stora frågor. Mindre elevgrupper, högre lärartäthet och tid för planering och utveckling frigör fritidshemmens potential!

Lärarförbundet Falköping genom Ingela Milton ordförande