Som en del av projektet arrangerades under onsdagen och torsdagen två utbildningsdagar i Lidköping och Skövde med namnet Friska barn i Skaraborg. I Skövde hölls utbildningen på Karstorps kursgård och vände sig företrädelsevis till deltagare från Skövde, Mariestad, Tibro, Hjo, Töreboda, Karlsborg och Gullspång.

Karin Skagelin och Madelene Engvall jobbar med projektet och inledde med en presentation. Därefter berättade barnläkaren Malin Nycander Skaraborgs sjukhus Skövde och Veronica Norrbin, sjuksköterska på barn- och ungdomsmedicinska avdelningen på SkaS, om varför ett förebyggande arbete ska göras och även hur man jobbar på sjukhuset.

Kommunikation på mottagarens villkor, med Jonna Nyberg som föreläsare var nästa punkt på programmet. Sedan ägnades eftermiddagen åt samtal om levnadsvanor och förändring, inspiration från Healthy kids of Seinjäjoki och slutligen en genomgång av Generation Pep.

– Malin och Veronica berättade om nuläget och om konsekvenser av fetma. Hur utbrett det är och varför vi måste jobba både förebyggande och behandlande med det, berättar Karin Skagelin.

– Deltagarna fick också veta att det är långa väntetider för att få vård, ända upp till ett år. Därmed blir det det förebyggande arbetet i låga åldrar än mer viktigt, så det inte blir någon övervikt eller fetma. Det är så man måste tänka, tillägger hon.

Annons

Att man valt att ta in en retoriker som föreläsare förklara Madelene med att det är extra viktigt att kommunicera på rätt sätt när det handlar om ett sådant här ämne.

– Man måste kommunicerar på mottagarens villkor så man når fram på ett pedagogiskt sätt till de föräldrar som behöver information, säger Madelene.

– I dag finns många nya sätt att kommunicera. Då är frågan hur vi möter dagens föräldrar på ett bra sätt. Tidigare har det varit mycket mer auktoritärt. Det läkaren och sköterskan sagt det har man gjort. I dag ifrågasätter man mer, därför är det allt viktigare att man jobbar tillsammans på ett annat sätt än förut.

Karin påpekar vidare att frågan är känslig då det inte är roligt som förälder att få reda på att man har ett barn som är fet.

– Det gäller att komma förbi den känslan så man får ett tänk att det är något man ska göra något åt tillsammans. Man ska inte skuldbelägga utan snarast notera att barnfetma är ett problem som är sprunget ur det samhälle vi har i dag, understryker Karin.

Till de båda utbildningsdagarna har inbjudan gått ut till alla institutioner och yrkesgrupper som jobbar med barn i åldern från 10-12 år i kommunerna. Att döma av det stora antalet deltagare finns ett stort och uppdämt behov av information. I Lidköping hade 95 personer hörsammat inbjudan medan 126 personer fanns på plats på Karstorp på torsdagen.

Att det redan pågår ett arbete är också klart. Vad som framförallt behöver göras nu är att samordna alla de grupper och yrkespersoner som gör jobbet var för sig, för att berörda familjer ska få så bra hjälp som möjligt

– Vi ser att man jobbar fantastiskt bra med problematiken, men att man tyvärr arbetar väldigt mycket i stuprör så de här familjerna hamnar mellan stolar, säger Madelene Engvall.

– Nu ska vi göra en kraftsamling kring de här frågorna med de här konferensdagarna som startskott. Sedan är det slutliga målet med hela projektet att skapa en struktur för samverkan mellan alla som jobbar med de här frågorna ute i kommunerna, säger Karin Skagelin.