Inspektionen för vård och omsorg har vid tillsyn av boendet kunnat konstatera en rad faktorer som nu kritiseras. Enligt beslutet klassas vissa av åtgärderna som frihetsberövande, vilket alltså inte får förekomma inom LSS över huvud taget. LSS ska bygga på frivillighet och förutsätter samtycke.

Sängen som använts vid frihetsbegränsningen ska ha varit av järngaller och plexiglas. I beslutet beskrivs den som burliknande. Den har varit försedd med ett andningshål ovantill och barnet ska också ha sovit med handskar som hen inte kunnat ta av själv.

Under en längre period ska barnet också ha varit försett med en ishockeyhjälm stora delar av dygnet. Under promenader har barnet varit fastspänt i en rullstol trots att inget rörelsehinder finns.

Sängen är enligt IVO:s beslut inte godtagbar i något läge. Andra åtgärder som använts kan användas i omvårdnad men ska inte användas slentrianmässigt som i detta fall.

IVO riktar även kritik mot verksamhetens brister i planering, dokumentation och att man inte i tillräcklig utsträckning tagit hänsyn till barnets bästa. Men allvarligast kritik riktas alltså mot de frihetsbegränsande åtgärderna.

LSS