Det var Urkund - ett textanalysprogram - som larmade om att de två studenternas texter var misstänkt lika andra texter.

I det ena fallet var 34 procent av texten i en inlämningsuppgift identisk med vad en annan student hade lämnat in, i en del av texten var 81 ord i följd identiska med den andra studentens text.

Den fuskmisstänkta studenten medger att hon vänt sig till en studiekamrat för att få hjälp med en inlämningsuppgift, men inte att hon hade kopierat text.

Den andra studenten hade en inlämningsuppgift med stora likheter med andra texter. I det fallet fanns många meningar som var identiska ochsom även innehöll samma stavfel.

För de båda studenterna är det gemensamma att de inte har uppgett att de har använt de källor som de tydligt har kopierat från.

Straffet för de båda fuskarna är avstängning från studierna under en månad. Under den tiden får de inte vistas i högskolans lokaler.