För snart två år sedan beslutades i regionen att ensamstående kvinnor ska behandlas på samma sätt som par när det gäller assisterad befruktning.

– Nu efter två år börjar vi faktiskt kalla de första för behandlingar, säger Ali Khatibi, sektionschef reproduktionsmedicin och IVF, Sahlgrenska universitetssjukhuset.

Kön för de som behöver spermiedonation är gemensam för par och ensamstående kvinnor.

– Idag är kön fyra år för de som behöver spermiedonation, säger Ali Khatibi.

För äggdonation är kön till utredning och behandling hälften så lång, två år.

För att kunna minska kön behövs en avsevärd kapacitetshöjning, enligt en rapport till Hälso- och sjukvårdsstyrelsen.

– Det behövs en enorm satsning på en större donationsverksamhet. Den behöver bli tre gånger så stor som idag för att motsvara behovet därute. Det gäller både par och ensamstående som behöver donation. Det är i stort sett samma behandling och vi vill gärna hjälpa dem allihop, säger Ali Khatibi.

En behandling av runt 200 ensamstående kvinnor per år skulle kosta cirka 15 miljoner kronor årligen.

220 ensamstående kvinnor står idag i kö. För att de ska få assisterad befruktning krävs donationsutredning av både dem och potentiella donatorer. Det krävs också stora resurser för bland annat rekrytering av donatorer och nedfrysning av sperma.

Regionen har tidigare gjort satsningar för att minska den långa kön för provrörsbefruktning (IVF) med egna könsceller. För par är kön till behandling med IVF idag sex månader.

Annons

Det har gjorts satsningar både för att utöka den egna kapaciteten på Sahlgrenska universitetssjukhuset och för att köpa in IVF-behandlingar.

Enligt rapporten till HSS bedöms nu att vårdgarantin kan komma att klaras för IVF-behandling av par, men för ensamstående kvinnor behövs ytterligare åtgärder.

Något som komplicerar läget är att en lagförändring väntas. Idag får endast universitetssjukhus utföra befruktning utanför kroppen med donerade könsceller, men regeringen väntas föreslå ny lagstiftning enligt vilken även andra aktörer får utföra detta, vilket skulle möjliggöra extern upphandling.

I rapporten föreslås att denna eventuella lagändring inväntas innan en plan läggs upp för hur köerna ska minskas långsiktigt.

Assisterad befruktning

Assisterad befruktning kan ske på olika sätt. Spermier kan injiceras direkt i kvinnas livmod..

Assisterad befruktning

Assisterad befruktning kan ske på olika sätt. Spermier kan injiceras direkt i kvinnas livmoder genom insemination. Könsceller kan också föras samman i ett provrör utanför kroppen, så kallad IVF (in vitro fertilisering).

Källa: Socialstyrelsen

Läs mer: Hon åkte till Danmark

Läs mer: Graviditeten som verkade omöjlig