Vid mötet 9 oktober för regionfullmäktige, det sista för mandatperioden, blev det återremiss för förslaget om att skapa tre zoner i kollektivtrafiken i regionen istället för dagens över 70. Det var Socialdemokraterna och Vänsterpartiet som tillsammans uppnådde över en tredjedel av rösterna som krävdes för återremiss.

Kollektivtrafiknämndens ordförande Ulrika Frick (MP) uttryckte stor besvikelse över att beslutet inte blev av, efter åtta år av arbete med frågan.

Med trezonsförslaget väntas det bli billigare för de som reser till exempel mellan olika kommuner i Skaraborg men det kan bli dyrare för resenärer i vissa tätorter. Den som pendlar mellan kommuner i Skaraborg med tåg eller buss kan få sänkt årskostnad med över 4 000 kronor. Men den som reser enbart i tätorter som Skara eller Falköping kan få betala runt 2 000 kronor mer.

Redan veckan efter har nu Beredningen för hållbar utveckling (BHU), där representanter för regionen och kommunerna i regionen ingår, diskuterat hur frågan fortsatt ska hanteras. Den grönblå ledningen, som försökte få igenom förslaget, och Socialdemokraterna drar olika slutsatser efter detta möte.

Annons

– Jag kan bara konstatera att det var tydligt att BHU fortsatt står bakom förslaget. Det glädjande beskedet bidrar till att vi nu snarast kan återkomma med ärendet till regionfullmäktige. Förlorarna på att dra ärendet i ytterligare långbänk är resenärerna som fortsatt kommer att få dras med 70 zoner istället för föreslagna tre, säger Johnny Magnusson (M), som är ordförande i beredningen liksom i regionstyrelsen, i ett pressmeddelande.

Socialdemokraterna beklagar att förslaget ser ut att föras tillbaka till regionfullmäktige utan att några ändringar görs.

– Vi förväntade oss svar på en rad viktiga frågor, men några sådana kommer inte, säger Helén Eliasson (S), i ett pressmeddelande från det partiet.

Socialdemokraterna menar att det finns otydligheter i förslaget, bland annat kring kommunernas möjlighet att göra tillköp och hur Västtrafiks ekonomi påverkas. Partiet tyckte också att det var orimligt att Göteborg och Borås skulle få ett dyrare resande på grund av det nya biljettsystemet.

Enligt Ulrika Frick var samtliga kommunrepresentanter i BHU positiva till trezonsförslaget. Kommer det att bli några ändringar innan förslaget går till regionfullmäktige för beslut ?

- Eventuellt, jag tycker när jag läser deras frågor att svaren finns i underlaget. Vi får se om vi kan förtydliga, säger Ulrika Frick.

Regionfullmäktige håller sitt första möte för mandatperioden redan på tisdag nästa vecka, men beslutet om zonindelningen planeras till nästkommande möte i november.

Ett införande av det nya zonsystemet ska kunna ske två år efter beslut, blir det någon försening i praktiken om beslutet nu tas 1,5 månad senare?

- Svårt för mig att svara på. Det är möjligt att det försenas litegrann och det är synd i så fall, säger Ulrika Frick.

I det gamla regionfullmäktige hade den grönblå ledningen majoritet varför det faktum att Sverigedemokraternas stödde trezonsförslaget inte var avgörande, men i det nya regionfullmäktige kan inte den grönblå ledningen få igenom förslag om de tre stora oppositionspartierna SD, S och V samfällt är emot.

- I en så viktig fråga som en ny zonstruktur för Västtrafik så hade vi önskat att en bred majoritet stod bakom förslaget och det är olyckligt att den M-ledda minoriteten nu väljer att med stöd av SD gå fram med förslaget. Det lägger inte grunden för ett gott samarbete under den kommande mandatperioden, säger Helén Eliasson (S) i pressmeddelandet.

Ulrika Frick framhåller att både Socialdemokraterna och Vänsterpartiet sagt att de stödjer trezonsförslaget i grunden.

- Vad jag kan tolka står alla partier bakom förslaget och vi har ett fullmäktige som är berett att gå fram med förslaget, säger Ulrika Frick med tillägget att hon inte vet hur det nya partiet Demokraterna står i frågan.