Hon får villkorlig dom och 80 dagsböter á 50 kronor.

Rätten konstaterar också att genom lånen som började 2009 och pågick fram till 2015 har många av den utsatta kvinnas räkningar. Bland annat har kostnader för boende och mat till Falköpings hamnat hos inkasso och det är ett belopp på långt över hundratusen kronor.

Även tandläkarräkningar och en hel del annat har lämnats obetalda.

Rätten konstaterar också att den gode mannens sätt inte varit direkt förslaget och att de obetalda räkningarna gjorde att det skulle uppdagas. Den gode mannen fälls inte för grov trolöshet mot huvudman och det innebär att alla uttag som gjordes före 2012 är preskriberade och det förändrar den nu aktuella summan till 94 275 kronor.

Man konstaterar också att under den aktuella perioden har den gode mannen lämnat in felaktiga årsredovisning, där även räkningar som inte fanns betalda var redovisade. Man konstaterar också att det skett insättningar på den utsattes konto från 71-åringen under den här perioden.

Ersättningsanspråk från den utsatta kvinnan ska avgöras i ett tvistemål.