I år ligger den i Pingstkyrkans rymliga lokaler, den brukar locka mycket folk av olika ålder och en påminnelse till arrangörerna att tänka på för att öka tillgängligheten kan därför vara på sin plats.

Det gäller att se till att också den äldre och rörelsehindrade delen av publiken kan ta del av evenemanget genom att sätta in värdar/värdinnor med uppgift att assistera vid av- och påklädning, toalettbesök, hjälp att hitta sittplats, förflyttning, fika och inköp.

Det hela skulle kunna arrangeras tillsammans med de hemtjänstutförare som finns i kommunen och vara kostnadsfritt för kunder i hemtjänsten.

Alternativet för den enskilde som behöver den nämnda hjälpen är annars att hyra ledsagning mot gängse ersättning om drygt 250 kr per timme. Kostnaden kan nog kännas tung för många, som i stället skulle uppskatta en kommunal generositet denna dag. För utförarnas del bör man heller inte underskatta de PR-mässiga vinsterna en medverkan ger när man under mässdagen visar upp vad man är bäst på.

Rolf Johansson

Kund i hemsjukvården