Med fler än 25 grävmaskiner igång samtidigt pågår ett intensivt arbete fram till att Göta kanal öppnar för säsongen 2019. Totalt har nu 88 större projekt påbörjats och/eller färdigställts inom ramen för Göta kanal 2.0. Det framgår av ett pressmeddelande.

Investeringen för hela renoveringsprogrammet överstiger en halv miljard kronor. Till sommaren kommer besökarna att på många sträckor uppleva en helt ny kanal.

– Det är så pass stora projekt att det krävs minutiös planering och nära samarbete med våra entreprenörer för att vi ska klara tidplanerna tills Göta kanal öppnar för båtar igen den 2 maj 2019, berättar Roger Altsäter, vd på Göta kanalbolag i pressmeddelandet.

Göta kanal associeras med allt från en lugn båtsemester och klassiska filmer, till ett exotiskt resmål för internationella besökare och researrangörer.

–Vi har en kunddriven utveckling och jobbar ständigt med att utveckla destinationens attraktionskraft. Genom insikt i vad som är attraktivt för våra gäster får vi också bättre verktyg för att utveckla destinationen. Vi har idag tre miljoner besökare årligen och vår vision är att bli Sveriges attraktivaste besöksmål 2020, säger Magnus Hollwin, marknads- och kommunikationschef på Göta kanalbolag.

Här är alla investeringar som görs i den skaraborgsk delen av kanalen.

Annons

Investeringar i Karlsborgs kommun

–I Forsvik påbörjades renoveringarna redan i somras med att en magasinsbyggnad flyttades så att butiken den inrymmer kunde ha öppet trots att kajen spärrades av. Sedan dess har ett gediget förarbete gjorts och det varsamma arbetet med att renovera hela kajområdet påbörjats, säger Roger Altsäter.

Nu i januari fortlöper arbetet enligt plan och fokus är den norra sidan av kanalen. Där byggs en ny kajkant, nya bryggor och magasinet, som flyttades i somras, ska flyttas tillbaka till kanalsäsongen startar. Eftersom Forsvik är en plats med otroligt mycket kulturhistoria sker renoveringarna i nära samråd med länsstyrelsen och arkeologer.

För att renoveringen ska bli så skonsam som möjligt har många av de större stenar som plockats bort märkts upp för att återmonteras på samma platser. Detta för att det gamla utseendet på området och kajen ska bevaras. Under arbetet har man stött på berg i botten under kajen, vilket gjort arbetet mer avancerat än det först var planerat.

Istället för att ställa färdiga block på botten behöver varje block nu anpassas efter hur botten ser ut. Det innebär att man får använda sig av undervattensgjutning som assisteras av dykare, de kommer nu att finnas på plats under hela projektets gång för att assistera under ytan. Dock är det inget som kommer att påverka tidplanen, utan projektet beräknas ändå bli klart i god tid till kanalens öppning. Göta kanal har inlopp från sjön Viken i Tåtorp.

Vid inloppet är sjön grund och med lösa sediment på botten. För att inloppet till kanalen inte ska slamma igen byggdes murar ut i sjön till djupare vatten. Murarna fungerar som en förlängning av kanalen ut i sjön och kallas ledmurar/ledverk. Dessa har länge varit i stort behov av renovering då de påverkats mycket av tiden och de påfrestningar som sjön skapar i form av svall och isar. Projektet som nu är klart startade i februari 2018 och var ett av få projekt som även kunde genomföras under kanalsäsongen.–Totalt har vi investerat över 30 miljoner kronor i Karlsborgs kommun sedan 2015, avslutar Roger Altsäter.

Investeringar i Mariestads kommun

Arbetet med att återställa den yttre piren i Sjötorp påbörjades redan under säsongen 2017/18. För att stå emot Vänerns krafter används modern armerande teknik i konstruktionen medan ytskikten till så stor del som möjligt består i återvunnet material från den gamla piren. Den nya piren färdigställdes under hösten 2018.

Projektet omfattade även renovering av de vågbrytare som finns i Vänern precis utanför piren.I Rogstorp har vingmurarna renoverats och en ny typ av gjutna stenblock har använts i arbetet. Stenblocken liknar de ursprungliga stenarna men sätts samman likt legobitar och fylls därefter med cement vilket ger en mycket hållbar och kostnadseffektiv lösning. Göta kanal har drygt 130 vingmurar där många är i behov av renovering.I vinter färdigställs norra sidan av kanalen i Hajstorp med en stenlagd strandskoning av kanalbanken. Den senare består av ett tjockt lager sten som har en viktig och skyddande funktion för att förhindra framtida erosion i kanalkanten vid svall eller andra vattenrörelser.I Hajstorp pågår även vinterarbeten med tätning av slussmurar inför säsongen.

–Totalt har vi investerat nära 50 miljoner kronor i Mariestads kommun sedan 2015, avslutar Roger Altsäter.AB Götakanalbolag har i uppdrag att underhålla, förvalta och utveckla Sveriges genom tidernas största kulturhistoriska byggnadsverk. I fastighetsrörelsen ingår förvaltning av skog, mark och fastigheter som såväl historiskt som praktiskt är kopplade till kanalen. Cirka 350 byggnader ingår i Göta kanalbolags fastighetsbestånd.