När Skövde kommun tog över Riksidrottsgymnasiet för motocross och även utökade med enduro kom man överens med huvudmannen Svenska motorcykel- och snöskoterförbundet, Svemo, att en ny bana skulle anläggas i kommunen.

Efter att ha undersökt tänkbara alternativ beslutades att en ny bana skulle byggas vid Skövde flygplats och i byggnadsnämnden i december förra året togs beslut om bygglov för banan. Detta överklagades dock av boende i området, som framförallt oroas av kommande bullerstörningar.

Läs mer: Crossbana ska stå klar höstterminen 2018

Läs mer: Klartecken i byggnadsnämnden

Läs mer: Crossbanan överklagas av grannar

Sedan dess har ärendet legat för behandling hos Länsstyrelsen, som nu beslutat om att avslå överklagandet.

I beslutet konstateras bland annat att ”bullerutredningen på ett tillräckligt vederhäftigt sätt visar att verksamheten, med redovisade bulleråtgärder, inte kommer att medföra sådana bullerolägenheter för klagandena som är betydande i den mening som avses i Plan- och bygglagen.”

Annons

Vidare framhålls att det redan finns motorsportverksamhet i det aktuella området samt att kommunen gjort ett ställningstagande avseende hur området ska användas på ett sätt som gör att det inte krävs en detaljplan för att banan ska få bygglov.

Viktor Falkenström, advokat på Hamilton advokatbyrå i Karlstad, som representerar grannarna i överklagandeprocessen är besviken över utgången.

– Vi hade hoppats att Länsstyrelsen skulle lyssnat på våra argument men de har bara gått på kommunens åsikter.

– Det vi reagerat på är att man inte tagit upp att Naturvårdsverkets riktlinjer säger att bullernivåerna ska hållas med god marginal. Det gör de inte det, utan de ligger på gränsen. Det har Länsstyrelsen inte alls nämnt och det är en svaghet i beslutet, säger Viktor Falkenström.

Sakägarna funderar just nu på om man ska gå vidare och överklaga till nästa instans, som är Mark- och miljödomstolen. Den överklagan ska i så fall vara inlämnad senast den 3 september.

– Vi diskuterar för- och nackdelar med att föra frågan vidare. Senast i början av nästa vecka kommer jag att ta kontakt med klienterna igen för att få ett besked om hur de vill göra, säger Falkenström.

Själv anser han att det är värt att gå vidare.

– Det finns saker att ifrågasätta i beslutet, så det är det värt att göra ett försök i Mark- och miljödomstolen, säger Viktor Falkenström.

Skövde kommuns fastighetschef Ingemar Linusson är i sin tur nöjd med Länsstyrelsens beslut.

– Med den ingången vi haft kändes det väntat. Samtidigt var det skönt att se att myndigheten bedömer att vi lämnat in och motiverat ansökan på ett korrekt sätt och att vår bullerundersökningen var gjord på ett bra sätt, konstaterar Linusson.

Då beslutet kan överklagas tar han emellertid inte ut något i förskott.

– Vinner det laga kraft har vi ett formellt bygglov och kan i så fall börja arbetet inom två veckor efter den tidpunkten. Blir det däremot överklagat så står det fortsatt still tills ärendet varit uppe i nästa instans.

Hur ser tidsaspekten ut nu, med de här båda scenarierna?

– Om beslutet inte överklagas så hoppas och tror vi att vi ska kunna ha en bana klar att börja köra på till terminsstarten i augusti nästa år. Blir det ett överklagande är den inte klar till dess, säger Ingemar Linusson.