Korsningen vid Varnhem, utmed väg 49, ska byggas om. Arbetet har komplicerats av fornlämningar. Området är nerlusat av historiskt betydelsefulla fynd. Inte minst gäller det runt Varnhem, som en är mycket gammal bosättningsplats.

Vid avfarten till Varnhem finns ett stort gravfält med fynd från år 600-700 efter Kristus och det är detta som nu sätter stopp för Trafikverkets planer för väg 49.

– I samråd med Länsstyrelsen har Trafikverket beslutat att vägen inte kommer att dras just där på grund av de gravplatser som hittats där, berättar Alexandra Elias, kommunikatör hos Trafikverket, för Skaraborgs Läns Tidning.

I dag går väg 49 rakt igenom gravfältet och enligt det nu skrotade förslaget skulle avfarterna från väg 49 vid Varnhemskorsningen påverka ännu mer av lämningarna.

Nu backar Trafikverket och tar tillbaka projektet till ritbordet. Det innebär att bygget försenas. Hur mycket är oklart. År 2020 har nämnts som byggstart, men det kan alltså bli senare.

LÄS HELA PREMIUMARTIKELN HÄR: Gravfynd stoppar vägbygge på 49:an