Gymnasiet ska lägga sina elevdatorer på samma kostnadsnivå som grundskolan. Det beräknas leda till en besparing på cirka 2 miljoner kronor

Det är en del av barn- och utbildningsnämndens beslut när verksamhetsplanen med budget för 2019 har antagits.

Det är oklart om beslutet påverkar de elevdatorer som används på gymnasiet idag.

– Än är det lite tidigt att säga exakt vad det kommer att innebära, säger gymnasiechefen Torbjörn Karlsson.

Han konstaterar att den pedagogiska användningen av elevdatorer kan skilja sig åt beroende på vilken utbildning elever har valt.

Gymnasiechefen tror inte att elevdatorer är en faktor som påverkar elevers val av gymnasieskola.

– Jag tror att det var länge sedan som teknisk utrustning var någonting som avgjorde det valet, säger Torbjörn Karlsson.

– Nu har vi IKT-gruppen som jobbar förvaltningsövergripande med de här frågorna som ska titta på det här.

Fotnot: IKT är förkortning för informations- och kommunikationsteknik.