Förra veckan inleddes ombyggnaden av de två busshållplatserna på Odengatan i höjd med Willys och Odenplan.

— Vi tillgänglighetsanpassar dem, gör dem lite högre. Den vid Odenplan flyttas lite närmare Idrottsgatan, samtidigt som cykelbanan dras bakom busskuren, säger kommunens projektledare Håkan Gustafsson.

Det tar ytterligare närmare tre veckor innan allt står färdigt. Under tiden har övergångsstället flyttats ned till korsningen med Idrottsgatan.

Nästa år fortsätter arbetena på platsen, när övergångsstället över Odengatan vid Willys ska göras säkrare.

Den lilla refugen vid infarten till Åslegatan förlängs förbi övergångsstället, och gatan får en avsmalning.

— Det blir en bred refug för fotgängarna, och det görs avsmalningar i gatan för att få ner hastigheten, säger Håkan Gustafsson.

Det blir ny belysning över övergångsstället, med blå lyktstolpar.

Arbetena inleds först när asfaltsverken öppnar igen till våren.

— Under tiden det jobbet pågår kommer vi att få leda om trafik, säger Håkan Gustafsson.