Rasmus Törnblom valdes att leda MUF i november.

– Den första halva miljonen man tjänar ska vara skattefri - utan inkomstskatt, säger Rasmus Törnblom.

Samma princip – om en halvmiljon skattefritt - tycker han även ska gälla nyanlända till Sverige.

– Det ger en möjlighet att spara ihop pengar, kanske för att man ska kunna skaffa sig en bostad.

Rasmus Törnblom har ännu inte lyckats övertyga moderpartiet om fördelarna med idén.

Kompetens ska styra

I frågan om ett förändrat anställningsskydd står MUF långt från moderpartiet. De unga moderaterna vill förändra arbetsrätten och ersätta anställningstid med kompetens när det gäller turordning vid uppsägningar.

– Arbetsgivaren får avgöra kompetensen, men det kan ju ske i samarbete mellan facket.

I arbetsrättsfrågan tror Rasmus Törnblom att MUF står närmare Folkpartiet och Centern, än sitt eget parti.

- Både Moderaterna och Socialdemokraterna har ett perspektiv där de värnar de redan trygga. Vår generation har i realiteten inte någon anställningstrygghet.

En annan fråga som MUF driver är rätten för elever att överklaga om de anser att ett betyg är fel. I frågan ingår en ökad rättsäkerhet när betyg sätts så att de enbart visar på kunskap och kompetens – utan att påverkas av relationen mellan elev och lärare.

Begreppet det "nya moderaterna" vill nya förbundsordföranden behålla, men han vill förändra innehållet. Han tycker att moderaternas politik under de sista fyra åren med alliansen blev passiv och att partiet under valrörelsen inte lyckades förklara sin politik. Rasmus Törnblom saknar inte Fredrik Reinfeldt.

– Det är bra att det blev en ny ledning och att man lossar banden från det som har varit.

Med 13 000 medlemmar är MUF det största politiska ungdomsförbundet, i Skaraborg har MUF 400 medlemmar.

MUF