Pär Wennberg är ambulanssjuksköterska vid Skaraborgs sjukhus. Nu har han disputerat för doktorsexamen i ämnet medicinsk vetenskap med inriktning hälso- och vårdvetenskap vid Örebro universitet.

Avhandlingen handlar om smärtlindring till patienter med höftfraktur i väntan på operation - från skadeplatsen till operationsbordet. Det innebär vård i ambulans, på akutmottagning och på vårdavdelning.

– Jag blev inskriven som doktorand 2013, sedan dess har jag jobbat 50 procent av min tid med avhandlingen. I mitt arbete som narkossjuksköterska har jag stora utmaningar och stora möjligheter för förbättring i den preoperativa smärtvården till patienter med höftfraktur, säger Pär Wennberg i ett pressmeddelande från sjukhuset.

Wennbergs förhoppning är att hans arbete tillför patienter med höftfraktur något. Det avhandlingen visar är att patienter med höftfraktur är utsatta för mycket smärta innan operation då de väntar i nästan ett dygn i snitt i Sverige.

Sjukvården jobbar med att bli bättre på att ge smärtlindring till dessa patienter men det återstår mycket arbete.

– Många patienter med höftfraktur lider av demens och eller förvirring, det gör dem extra utsatta för otillräcklig smärtlindring - vi i vården måste bli bättre på att se behovet hos de patienterna speciellt.