’Sköna Maj, välkommen!’ och Valborgsmässoeldens ljus och värme. Är Valborgstraditionen enbart ett välkomnande av våren eller är firandet en manifestation av gamla strukturer där manliga tankesätt får råda, utan att vi är medvetna om det?

Det vill konstnären Rui Mourão undersöka. Rui Mourão är årets residenskonstnär i Skövdes internationella gästateljéprogram Artist in Residence. Han kommer från Lissabon, men under åtta veckor bor och verkar han i Skövde. Rui Mourão arbetar med videokonst och performance och har studerat bland annat vid universitetet i Barcelona, konstskolan Maumaus i Lissabon och vid Malmö konsthögskola.

Han vänder sig inte mot Valborgsfirandet i sig.

– Jag tror att samhället behöver ritualer, men ritualerna behöver anpassas.

Rui Mourão, i vars arbete ofta antropologi och konst möts, gjorde research om svenska traditioner inför sin tid i Skövde. Valborgsfirandet kom, enligt Nordiska museet, till Sverige från Tyskland, för att fira helgonet Sankta Walpurgis. Valborgsnatten sågs enligt tysk tradition som tidpunkten för häxsabbaten och därför tändes eldar.

Det svenska firandet har sedan kommit att knytas till universitetsvärlden, där traditionen har varit att en manskör framför vårsånger.

Allt detta väckte Rui Mourãos intresse: kvinnans roll som helgon eller häxa, symboliken i elden och manlig körsång. Han talar också om motpoler, som har setts som traditionellt manliga och kvinnliga genom historien, så som förnuft och känsla, där förnuftet, det kontrollerade, tillskrivs mannen, medan känslan, den okontrollerade, ses som en kvinnlig egenskap.

Annons

Nu bjuder han in kvinnor och kvinnorättskämpar för att forma ett feministiskt Valborgsfirande tillsammans med honom. Varje kväll till och med den 29 april, med start nu ikväll, onsdag, kommer han att hålla möten vid Livets brunn på Hertig Johans torg, för att diskutera hur ett feministiskt Valborgsfirande skulle kunna genomföras. En idé är att skapa en kvinnlig kör, som kan framföra feministiska sånger vid Valborgsmässoelden.

– För att upprätthålla traditioner måste de anpassas efter nutiden. De gamla könsrollerna representerar inte samhället idag.

Om det finns tillräckligt med intresse kommer det feministiska Valborgsfirandet sedan att genomföras i samband med det traditionella firandet i Boulognerskogen.

– Denna performance kommer bara att äga rum om det detta är en viktig fråga i samhället här. Om människor inte deltar har det också en mening.

Rui Mourão påpekar att, ibland när man är van vid något kanske man inte reflekterar över vad en tradition innehåller eller var den kommer ifrån.

– För någon som kommer utifrån kan den vara överraskande.

Som bakgrund till konstprojektet finns Metoo-rörelsen och nu senast händelserna i Svenska Akademien.

Även i Sverige, som brukar kallas ett av världens mest jämställda länder, finns skelett i garderoben, påpekar Rui Mourão.

– Men här kan ni i alla fall öppna garderoben och saker kommer ut.

I Portugal har Metoo-rörelsen inte alls fått fäste på samma sätt, enligt Rui Mourão.

FAKTA: Artist in Residence

Artist in Residence Skövde, AiRS, är ett gästateljéprogram, som Skövde konstmuseum driver..

FAKTA: Artist in Residence

Artist in Residence Skövde, AiRS, är ett gästateljéprogram, som Skövde konstmuseum driver, med stöd från Västra Götalandsregionen. Det har pågått sedan 2014. Varje år får en konstnär från ett annat land bo och verka i en kombinerad ateljé och bostad i Skövde under åtta veckor. Inriktningen för gästkonstnären ska vara att arbeta socialt och i det offentliga rummet. Inom ramen för AiRS sker dialog och utbyte med många lokala aktörer, som Högskolan i Skövde, Skaraborgs konstgrafiska verkstad och olika lokala konstnärer.

Källa: Skövde kommun