Den aktuella motionen inkom till kommunstyrelsen den 25 juni i fjol och är undertecknad av Laila Blom, representant för Miljöpartiet de Gröna i Falköping.

I motionen yrkar man på följande:

+ Skyltar med budskapet "rökning undanbedes" sätts upp på kommunens allmänna badplatser och lekplatser.

+ Där så är möjligt inrättas avlägsna "rökrutor" dit rökare kan hänvisas.

Kommunstyrelsen skickade ut motionen på remiss till tre nämnder, närmare bestämt barn- och utbildningsnämnden, tekniska nämnden samt kultur- och fritidsnämnden. Samtliga dessa nämnder förordade avslag på motionen.

– Nu gör vi samma sak från kommunstyrelsens sida och bland annat baseras vårt beslut på de olika nämndernas åsikter i frågan. Dessutom tar vi stöd av det faktum att det blir en lagändring vid halvårsskiftet i år. Det innebär bland annat att det blir förbjudet att röka på lekplatser och en del andra allmänna platser. Vi tycker att det Miljöpartiet efterfrågar i sin motion inryms i denna lagändring, säger kommunstyrelsens ordförande Dan Gabrielsson (S).

Nu blir det i slutändan kommunfullmäktige som får fatta beslut kring motionen.