Det finns statliga pengar att hämta om områden som misstänks vara förorenade, men där ingen längre kan ställas till svars, behöver undersökas.

Det är regeringen som anslår pengarna och i år får Länsstyrelsen i Västra Götaland 7,4 miljoner kronor att fördela på olika objekt.

Sju områden i länet som misstänks vara förorenade kommer tack vare anslaget att undersökas under året. Tre av dem finns i Skaraborg.

Skövde kommun får 500 000 kronor för att genomföra en förstudie i Suntetorp, där stängsel- och luftledningsstolpar impregnerades mellan åren 1939 och 2011. Inga undersökningar har tidigare genomförts på platsen, enligt länsstyrelsen som menar att man förväntas hitta föroreningar av arsenik, koppar och dioxiner.

Förorenade sediment i Vänern kommer också att undersökas tack vare pengar från Naturvårdsverket. Här ska områden till största del kopplade till historisk industriell verksamhet inom främst pappersindustri undersökas. Länsstyrelsen i Västra Götaland agerar huvudman men här deltar också Länsstyrelsen i Värmland samt Sveriges Geologiska Undersökning (SGU).

– Man kommer leta efter industritypiska föroreningar, så som dioxin och kvicksilver, berättar länsmiljöingenjör Jenny Reinholdsson.

Till projektet i Vänern bidrar Naturvårdsverket med 3,5 miljoner kronor under 2019 och en miljon kronor 2020.

Tredje och sista objektet som rör Skaraborg finns i Karlsborg där man ska genomföra en huvudstudie.

Annons

Här bedrevs en kemtvätt mellan åren 1959 och 1966 och enligt länsstyrelsen använde den bland annat perkloretylen och trikloretylen. Karlsborgs kommun, som är huvudman för projektet, får 600 000 kronor.

Övriga områden i Västra Götaland som nu kan undersökas med hjälp av pengar från Naturvårdsverket är; SJ Kråkviken i Bengtsfors, Krokslättsvallen i Mölndal, Fengersfors-Knarrbyn i Åmål och Katrinedal i Uddevalla.