Skaraborg har lämnat in ett antal motioner för att höja trafiksäkerheten.

– Vi anordnade en motionsdag i vårt område, så alla motioner bygger på medlemmarnas erfarenheter, säger Skaraborgsordföranden Ulla-Britt Hagström.

Ulla-Britt Hagström är ordförande i Motormännens Skaraborgsavdelning. Hon konstaterar att man fått gehör för flera av sina motioner.

Här kan tidningen presentera listan över förslagen från Skaraborg:

Beskattning av bilister: Vi vill att man tar upp rimligheten med en kollektiv beskattning på det här området. Vi vill också att man undersöker hur mycket som verkligen går tillbaka till trafikanterna i form av vägbyggen och andra satsningar.

Motionen har fått bifall.

Besiktning av A-traktorer: Det kommer att komma nya riktlinjer för besiktningen av A-traktorer. Men nu vill man att man tittar extra på att åldern på fordonet avgör när den ska besiktigas. Skaraborg vill också att man kontrollerar däck och koldioxidutsläpp.

Fler trafikpoliser: Antalet trafikpoliser var 1981 1 500 i landet, nu är man 400 och Motormännen beskriver situationen som kaosartad.

Skaraborgarna menar att de nästan enbart hinner titta på transporter av miljöfarligt gods och liknande och att det görs väldigt få nykterhetskontroller.

Förvarning 2+1-väg: Avstånden vid förvarning för bilisterna varierar mellan 300 och 400 meter och Motormännen menar att det skapar osäkerhet. Nu vill man att avstånden ska bli samma överallt.

Annons

Behov av ställplatser för bilar: Skaraborgarna anser att det ska bli fler sådana för att underlätta för kollektivt åkande.

Utbyggnad av accelerationsytor: Motormännen vill att de ska bli längre för att underlätta utfarter på större vägar.

Tydliga regler för att släppa fram utryckningsfordon: Skaraborgarna menar att det finns en osäkerhet på hur man ska agera när man har ett blinkande utryckningsfordon bakom sig. Det vill nu ha nationella kampanjer som upplyser trafikanterna hur de ska agera.

Lagstadgad användning av reflexer: Skaraborgarna vill skydda de mest utsatta grupperna, gångtrafikanter och menar att kampanjer inte räcker.

Ökad säkerhet vid övergångsställen och cykelöverfarter: Skaraborgarna vill ha bättre belysning och en del andra åtgärder.

Tända baklyktor: Sedan 2011 är det möjligt att åka med släckta bakljus på bilen under dagtid. Nu vill Skaraborgarna att man arbetar med frågan om att man ska åka med tända bakljus för att öka synbarheten.

Motionen har fått bifall.

– Vi kommer också att påminna om en fråga som vi fick gehör för på förra kongressen. Eftersom alla länder inte har ett körkortsregister kan det vara svårt att kontrollera om en person verkligen har ett förarbevis. Vi vill att man tar upp detta på en europeisk nivå, säger Ulla-Britt.

I blickpunkten

Skaraborg har annars kommit i blickpunkten vid Motormännens kongress den 21–22 april. Precis som vid förra kongressen får Jan-Olof Bohlin Skara och Ulla-Britt Hagström Skövde förtroende att vara ordförande och vice ordförande.

Kongressen kommer att inledas av infrastrukturminister Tomas Eneroth. Forskningschef Astrid Linder talar om ”Trafiksäkerhet och prevention av whiplashskador”.