Vi har kartlagt var trafiken är som tätast på Skaraborgs vägar, med hjälp av Trafikverkets statistik.

Trafikverket använder sig av begreppet årsmedeldygnstrafik. Det är ett medelvärde på hur många fordon som passerar en viss punkt under ett dygn, beräknat på ett år.

Annons

De flesta av mätningarna är gjorda år 2014. Vi har bortsett från siffror som är från före 2014. Under åren 2000 till och med 2014 har trafikmängden långsamt stigit på till exempel väg 49 och det är troligt att det har skett en långsam trafikökning både på väg 49 och på andra högtrafikerade vägar i Skaraborg under åren därefter. På en vägsträcka mäts passerande trafik på flera platser.

Så här många fordon passerar i snitt per dygn på de mest trafikerade vägarna i Skaraborg, vid mätpunkterna med lägst respektive högst siffra:

Väg 49, mellan Skara och Skövde – 8 420-10 960.

E20 mellan Vara och Skara – 8 100-11 590.

E20 mellan Skara och Mariestad – 5 700-10 980. Sträckan mellan Skara och Götene är mindre trafikerad. Här passerar 7 880 fordon per dygn på det mest trafikerade stället.

Väg 46 mellan Falköping och Skövde – 5 160-8 300.

Väg 26 mellan Skövde och Borgunda (mot Falköping/Tidaholm) – 8 100-11 390.

Väg 26 mellan Borgunda och Tidaholm – 2 390-4 530.

Väg 26 Skövde-Mariestad – 6 070-11 550.

Generellt sett uppmäts de högsta siffrorna inte oväntat nära eller i tätorten. Där väg 49 och E20 möts i Skara passerar till exempel 11 590 bilar per dygn. Genom delar av centrala Skövde passerar 16 000 fordon per dygn.

Trafikmätningar brukar göras vart fjärde år.

Källa: Trafikverket