Av landets 290 kommuner är det alltså bara 62 stycken som erbjuder service som gräsklippning, snöskottning eller fixartjänst. Det visar en sammanställning som Nyhetsbyrån Siren har gjort, med hjälp av uppgifter från Kolada.

– Den här typen av fixartjänster har funnits i ett femtontal år. Oftast handlar det om att erbjuda hjälp hemma hos äldre personer, för arbete som skulle kunna vara riskfyllt, säger Greger Bengtsson, ansvarig för äldreomsorgsfrågor på SKL, till Nyhetsbyrån Siren.

Annons

I Skaraborg är det flera kommuner som är snälla och ser efter de gamla. Det är bland annat Tidaholm, Götene och Tibro som erbjuder flera tjänster.

Enligt sammanställningen är det 80 kommuner som inte erbjuder någon hjälp överhuvudtaget, och övriga erbjuder antingen någon form av hjälp eller så saknas det uppgifter.

I Skövde, Falköping och Skara erbjuds någon tjänst, medan man inte Vara inte erbjuder någon alls.

— Det ger en indikation på i vilken omfattning kommunen försöker erbjuda förebyggande insatser av olika slag. Det finns lagstiftning som ska underlätta för kommunerna att erbjuda sådana här tjänster. Det är alltså inte reguljär hemtjänst, utan kan handla om att till exempel sätta upp tavlor i hemmet. Ibland har man egen personal anställd, ibland är det en arbetsmarknadsåtgärd och ibland är det företag som har hand om det, säger Greger Bengtsson.