Skaraborgs sjukhus berättar i ett meddelande att Henrik Hjulström har börjat som ny verksamhetschef för Ortopedi vid Skaraborgs Sjukhus:

Grattis till nya jobbet som verksamhetschef för K4, Ortopedi, vid Skaraborgs Sjukhus, Henrik Hjulström!

Du började din nya tjänst vid Skaraborgs Sjukhus måndag 22 oktober. Berätta vad du har gjort tidigare i ditt yrkesliv.

I princip hela mitt yrkesverksamma liv har jag jobbat inom försvarsmakten. Jag började i Stockholm vid Livgardets dragoner 2002 med huvudsaklig inriktning militärpolistjänst. När Sverige fick ansvar för Nordic Battle Group 2008 valde jag att ingå i K3:s förband och flyttade därmed till Skövde. Jag trivdes så bra på K3 att jag valde att stanna kvar här. Sedan dess har jag huvudsakligen tjänstgjort på olika befattningar inom fallskärmsjägarskvadronen.

Vad var det som gjorde att du sökte dig till Skaraborgs Sjukhus?

Det började med att en kamrat tipsade mig om tjänsten. När jag satte mig in i vad arbetet omfattade, så var det komplexiteten och områdets utmaningar som tilltalade mig. Att sjukvården - liksom försvarsmakten - har en viktig samhällsbärande funktion var också bidragande.

Vad ser du fram emot mest i ditt nya uppdrag?

Annons

Att få lära känna nya medarbetare och hugga tag i de utmaningar verksamheten står inför.

Vilka är de största utmaningarna i din nya roll?

Den största utmaningen är tveklöst att öka tillgängligheten inom verksamhetsområdet.

För mig personligen gäller det att lyckas vinna mina medarbetares förtroende, då jag saknar erfarenhet från sjukvården.

Hur kommer personalen märka att just du är chef för K4?

Jag tycker mycket om att vara ute i verksamheten och är väldigt nyfiken av mig, så personalen får vara beredd på att jag kan dyka upp lite överallt och vara ganska frågvis.

Hur kommer patienterna märka att du är chef?

Det bör inte spela någon roll för patienten vem som är chef - det viktiga är att vi kan erbjuda rätt vård inom beslutade tidsramar.

Vad gör du när du inte arbetar?

Det är mycket idrottande för egen del, även om min egna disponibla tid håller på att konkurreras ut av barnens idrottsaktiviteter. Sedan tar ju hus och trädgård sin beskärda del så jag vet inte om det finns så mycket tid över...”

Verksamhetsområde Ortopedi

Verksamhetsområde ortopedi tillhandahåller planerad och akut vård för patienter med skador..

Verksamhetsområde Ortopedi

Verksamhetsområde ortopedi tillhandahåller planerad och akut vård för patienter med skador och sjukdomar i rörelseapparaten och utför såväl planerade som akuta operationer.

Verksamheten bedriver slutenvård och öppenvård vid Skaraborgs Sjukhus Skövde och Lidköping, merparten av alla polikliniska ingrepp utförs vid Skaraborgs Sjukhus Falköping.