Norske hotellägaren Petter Stordalen skulle komma till Skövde på tisdag. Syftet var att han skulle träffa kommunalråd Katarina Jonsson (M) och prata om kommunens satsningar på Billingen.

Bara en liten grupp skulle ha känt till det hemliga mötet.

Enligt e-postkonversation mellan Katarina Jonsson (M) och Stordalens sekreterare i slutet av januari ska Petter Stordalen tagit kontakt med henne på telefon.

Stordalen dementerar att han skulle vara intresserad av ett köp.

Han har då ställt frågor om satsningen på Billingen och om innehållet i de avtal som kommunen slutit med Billingehus. Han dementerar uppgifter

Petter Stordalen äger Nordic Choice-koncernen som är en konkurrent till First Hotel-kedjan som i sin tur har slutit avtal med kommunen kring Billingensatsningen.

Annons

I uppgörelsen har kommunen har köpt Billingebadet och Blå Hallen för 45 miljoner kronor.

Katarina Jonsson beskriver mötet med Stordalen som internt och hade inte tänkt gå ut med information om det i förväg, enligt SLA.

Men nu har Petter Stordalen avbokad mötet.

Något nytt datum har inte diskuterats enligt Katarina Jonsson.

— Min förhoppning är fortfarande att träffa honom, säger hon till tidningen.

Här är Stordalens brev till kommunalrådet:

Kommunens avtal med First Hotels

"Jag tillskriver er med anledning av de avtal Skövde kommun ingått med bolag inom First Hotels-koncernen avseende Billingehus och vill på detta sätta klargöra min och Nordic Choice-koncernens uppfattning i frågan. Nordic Choice driver för närvarande verksamhet i två hotell i Skövde, Clarion Collection Hotel Majoren samt Quality Hotel Prisma. Nordic Choice önskar fortsatt bedriva verksamhet i kommunen och även utveckla verksamheten, i den mån det tillhandahålls rimliga förutsättningar för detta. Mot denna bakgrund är vi i grunden positivt inställda till att det genomförs en satsning på Billingen som turism- och friluftsområde.

Samtidigt är vi allvarligt oroade över kommunens planer på att ingå en anmärkningsvärd affärsuppgörelse med en enskild aktör, hotellkedjan First Hotels, varigenom kommunen genom en bolagsaffär förvärvar mark som inte blivit föremål för någon värdering. Det framstår enligt vår mening som uppenbart att den förvärvade marken inte är värd 45 miljoner kronor och att avtalet därför i allt väsentligt är en subvention med syftet att First Hotels ska kunna bygga en kongresshall och därigenom utveckla sin egen verksamhet. Om kommunen skulle gå vidare med dessa planer, och alltså i praktiken låta Skövdes skattebetalare bekosta investeringar för en internationell hotellkedja, innebär det en kraftig snedvridning av konkurrensen mellan hotell- och konferensföretagen i regionen.

Nordic Choice har inget emot konkurrens eller att konkurrerande aktörer genomför investeringar vid sina anläggningar så länge det är fråga om konkurrens på lika villkor. När en kommun subventionerar en specifik aktör med offentliga medel är det emellertid inte fråga om konkurrens på lika villkor, utan om att ett företag gynnas på övrigas bekostnad. Om Skövde kommun går vidare med planerna avseende Billingehus kommer det leda till ekonomisk skada för Nordic Choice och övriga aktörer inom hotell och konferens i regionen. En vidare konsekvens av kommunens agerande är att det under överskådlig tid lägger en våt filt över utvecklingen av hotell- och konferensmarknaden i Skövde när incitamenten för att med egna medel genomföra investeringar i kommunen försvinner".