I vår val-satsning #kandulova, där läsarna kan ställa frågor direkt till politikerna, frågade Falköpingsbon Thomas Ahlqvist bland annat vad kommunen gör för att fånga upp elever med hög frånvaro, innan de blir hemmasittare.

Enligt skolchef Karina Bronell, Margareta Högberg, verksamhetsansvarig på Specialpedagogiskt centrum, SPC, och barn- och utbildningsnämndens ordförande Ingvor Bergman finns rutiner för hur håg frånvaro i skolan hanteras.

Det sattes fokus på problemen för fyra år sedan.

– Då hade vi 17 hemmasittare, elever som inte alls kom till skolan, säger skolchef Karina Bronell.

– Nu finns två-tre stycken.

Det inrättades ett stödteam med en socionom och en pedagog. Teamet, inne på sitt fjärde år, kan backa upp när klasslärare och skolornas elevhälsoteam, behöver det.

- Vi har handlingsplaner om elever har hög frånvaro. Först pratar mentor eller klasslärare med föräldrar och eleven, nästa steg är skolans elevhälsoteam med skolsköterska, kurator och kanske specialpedagog, säger Karina Bronell.

Skolteamets arbete visade sig vara så framgångsrikt att man sedan januari inrättat ett stödteam med två pedagoger på SPC, med uppgift att gå in i arbetslag på skolor och hjälpa till att arbeta förebyggande med lång frånvaro bland elever. Stödteamet finansieras med statliga medel, liksom de kuratorer som finns på alla skolor och som anställdes som elevvårdskonsulenter.

Annons

De som jobbar med frånvaro-problem möter ofta föräldrar i vanmakt, som behöver hjälp att motivera barnen att gå till skolan.

– De vill, men förmår inte alltid, säger Bronell.

Skälen bakom frånvaro är många, allt från att någon fastnar i tv-spel och tappar både socialt kontaktnät och dygnsrytm, till neuropsykologiska störningar.

– Det finns alltid en bakgrund till problemen, det är inget som händer för att man tycker det är roligt, säger Bronell.

I det svåraste fallen samarbetar utbildningsförvaltningen med socialtjänsten. Den yttersta åtgärden är att rikta viteshot mot föräldrar, något som hänt några enstaka tillfällen.

Ingvor Bergman lovar att de insatser som görs mot att elever blir hemmasittare ska fortsätta.

Men det finns ett villkor:

- Vi måste få behålla de statsbidrag som regeringen ställt upp med, säger hon.