Arbetet rullar fram på den stora byggarbetsplatsen mellan Nygatan, Landbogatan och Repslagaregatan. Det är tre månader sedan det första, symboliska spadtaget togs.

I en ända ligger bottenplattan färdiggjuten innanför formvirket, det går att se var H&M-butikens entréer mot Nygatan hamnar.

I en annan ända håller grävningarna på för grundarbetena, däremellan läggs markisolering och armering.

Det krävs noggrann planering för att få allt att fungera. Fredrik Fransson, Erlandsson Byggs platschef, säger att tidsplanen för bygget håller. Under semestern göts källaren, och en del arbeten genomförs på helger och kvällar.

— Vi ligger på rätt tufft just nu, det är ett hårt tryck i branschen, maskiner behövs på andra byggen, säger Fredrik Fransson.

Samtidigt med bygget pågår projekteringen, detaljerna i projektet spikas efter hand.

Stolpar nästa vecka

Annons

— Vi är ganska färdiga fram till första bjälklaget, säger Peter Jorméus, anlitad som beställaren Hyresbostäder Falköpings projektansvarig.

Nästa vecka kommer de första stolparna att resas på betongplintarna.

Stommen i betong och stål kommer sedan att resas våning för våning.

Om några veckor kommer en lyftkran, med 27 meters krokhöjd och 55 meters räckvidd, in på området när prefabricerade väggar och plattbärlag till våningsplanen ska på plats. I bärlagen ska el och VA gjutas in.

— Transporterna kommer att gå i skytteltrafik, säger Fredrik Fransson.

På Landbogatan, precis i gränsen med H&M-tomten, har kommunen börjat byta en gammal VA-ledning på start på Repslagaregatan.

I schaktet ska både ny ledning och Feabs fjärrvärme ner.

Peter Jorméus konstaterar att det blir trångt, kanterna på det djupa VA-schaktet kommer att gå in en bit på H&M-tomten.

Skärm med info

— Men vi har ett bra samarbete med kommunen, det kommer att fungera, säger Jorméus.

Hyresbostäder planerar att sätta en skärm i ett skyltfönster i det gula Nygatan 21, med information om bygget. En bra idé, tycker Peter Jorméus:

— När väggarna börjar resas syns det ju inte vad som händer på baksidan av bygget.

28 augusti nästa år ska H&M ha tillträde till sina 2 000 kvadratmeter. Butiken ska öppna den 1 oktober. De 24 lägenheterna blir inte klara förrän i början av december.

Skulle något kunna sinka bygget?

— Vi vill slippa kyla i oktober och november, det ger problem när vi ska gjuta, säger Fredrik Fransson.