Planeringsarbetet har pågått i det tysta. När en förfrågan kom om det fanns 1 800 kvadratmeters butiksyta "för en konfektionsbutik" i februari i fjol visste inte näringslivschef Magnus Sundén om att det var H&M som sonderade.

När det så småningom klarnade inleddes ett intensivt arbete som involverade politiker och tjänstemän. Allt skedde under sekretess, ett krav från H&M.

Fanns färdigt

Centralt fanns en färdig detaljplan för hyreshus med affärslokaler i bottenplan i kvarteret Plåtslagaren, vid Nygatan, Landbogatan och Repslagaregatan. Detaljplanen hade från början gjorts för en bowlinghall, men den idén rann ut i sanden.

Under kontakterna med H&M, som bland annat omfattade besök på plats från klädjätten, klarnade vilka kriterier H&M ställde upp.

Ställde krav

Företaget ställde krav på hur miljön runt butiken skulle se ut, med en ombyggnad av Köttorget och gatorna intill.

— Innan semestern kunde vi presentera ett konkurrenskraftigt förslag, säger Magnus Sundén som bland annat haft stöd av Link Arkitekturs lokala kontor för att återge planerna.

Annons

I december köpte Hyresbostäder Falköping området, det är det kommunägda bostadsbolaget som ska bygga. Samtidigt köpte bostadsbolaget fastigheter på andra sidan Landbogatan, bland annat för att säkra utrymmen för parkeringar.

Med allt på plats beslutade H&M att skriva på hyresavtalet med Hyresbostäder Falköping. "Jag blev otroligt glad" säger Magnus Sundén.

Falköpings kommun planerar satsa totalt 15 miljoner kronor för att bland annat bygga parkeringsplatser, bygga om Köttorget och göra gatorna till gångfartsgator inför H&M-öppningen hösten 2017. Centrumombyggnaden var planerad.

— Men nu börjar vi på Köttorget istället för på Storgatan, säger Conny Johansson.

Sundén, Johansson och kommundirektör Katarina Johansson framhåller att nyckeln till att få H&M att etablera sig i Falköping, i stenhård konkurrens från andra orter, var bra beredskap med mark och planer, samt att politiker och tjänstemän kunnat svara upp mot kraven från H&M.

Behålla köpkraft

— Det har funnits kraft i organisationen, det har varit häftigt att leda den här processen, säger Magnus Sundén som konstaterar att bara inom området konfektion strömmar mellan 60 och 70 miljoner kronor ut ur Falköping varje år.

— Det här kan få köpkraft att stanna kvar i kommunen.

Sundén tror H&M-etableringen kommer att påverka centrumhandeln positivt.

— På måndag ska vi samla fastighetsägarna i centrum för en information, säger Sundén.

När H&M använt 1 800 kvadratmeter i nybygget återstår två butikslokaler.

— Det kommer att gå att hitta intressenter. Vem vill inte ligga granne med H&M? säger Conny Johansson.

Nya bostäder

Han pekar också på det faktum att Hyresbostäders bygge för in 25 nya lägenheter i centrum. Till det kommer de 16 som Hyresbostäder kommer att bygga på p-platsen mellan Nygatan och Repslagaregatan.

H&M