– Det känns fantastiskt bra och en otrolig möjlighet för oss i och med att vi beviljats dessa tre projekt. Det kommer bidra till ökad konkurrenskraft, både för Högskolan och näringslivet. Inom projekten kommer man utöka sitt samarbete med bland annat Volvo Cars, Unilabs och Scania, säger Mats Jägstam, vicerektor och programansvarig för INFINIT.

INFINIT:s forskning är inriktad mot generering, kvalitetssäkring, analys och visualisering av data med hjälp av informationstekniska system och modeller. Forskningen i miljön sker i nära samverkan med företag vilket gör att de nu aktuella forskningsprojekten stärker både akademi och näringsliv.

Forskningsmiljön INFINIT är en långsiktig satsning från KK-stiftelsen på Högskolan i Skövdes utveckling mot en komplett forsknings- och utbildningsmiljö. Högskolan i Skövde är ett av fem svenska lärosäten där KK-stiftelsen gör den här typen av satsning.

Projekt: SIMPLE (Intelligent simuleringsbaserad beredning för bearbetning av elektromobilitet..

Projekt: SIMPLE (Intelligent simuleringsbaserad beredning för bearbetning av elektromobilitetskomponenter).Projektledare: Daniel Svensson, Wei Wang, i samarbete med: Volvo Cars AB, Volvo lastvagnar AB.

Projekt: Virtuell Ergonomi.Projektledare: Lars Hanson, Dan Högberg i samarbete med: Scania, Volvo Cars AB, Feelgood AB, NEVS, CEVT, Ericsson AB. Projekt som innebär rekrytering av forskare till INFINIT.

Projekt: IGP IntegrOmics (Rekrytering av internationell gästprofessor med specialisering i maskininlärning och integrering av omics data). Projektledare: Zelmina Lubovac i samarbete med: Unilabs AB.

Annons