Logens styrandemästare Karl-Arne Gustafsson hälsade de 130 deltagarna välkomna. Under ceremonimästaren Daniel Plagwitz ledning genomfördes högtidslogen och andakt förrättades av riddarlogekaplan Leif Strid. Styrandemästare Karl-Arne Gustafsson hamrade in 80-årsstjärnan i ceremonimästarstaven.

Traditionsenligt delade logen ut sitt musikstipendium till unga musiker rekommenderade av Musikskolan. Detta år gavs musikstipendiet till flöjtisten Wilma Sundh samt till slagverkaren Eric Åstrand.

Riddarlogemästaren Tommy Jonsson utdelade en rad utmärkelser: 40-årskors till Hans Ohlsson.

Damklubben Concordia belönade Ann Sandahl med 25-årsbrosch, Camilla Danielsson med 15-årsbrosch samt belönades Gudrun Adamsson, Emma Elmebro, Madelene Lundqvist och Christina Sjunfors med 5-årsbrosch.

Med ett slag i klockan avslutade styrandemästaren Högtidslogen. Högtidsmåltiden inleddes men bordsbön av Fredrik Stiernstedt-Östblom.

Efter förrätten upplästes telegram utväxlade mellan logen och Hans Majestät Konungen, varpå Kungsskålen utbringades, Kungssången sjöngs samt ett fyrfaldigt leve för Hans Majestät Konungen utropades.

Fanvakten förde in Sveriges fana varefter Bengt Planting talade till fosterlandet, varpå en skål för fosterlandet åtföljdes av ett fyrfaldigt leve för Sverige och nationalsången sjöngs, varpå fanan fördes ut.

Talet till kvinnan hölls av Gillis Hellberg var på Concordias ordförande Elisabeth Pettersson svarade med damernas tack.

Annons

Ceremonimästaren avslutade måltiden och sedan tråddes dansen till tonerna av Partyduon.