Mathilda Bertills från Habo är en av årets ledare för Skogskurs för tjejer som anordnas i Bergslagen.

Kursen hålls varje år under fyra dagar och alla tjejer som är intresserade av skog, natur och biologisk mångfald kan söka.

— Det är ganska eftertraktat. Man får bra insyn och bra kontakter med företag i branschen, säger Mathilda Bertills.

Skogskurs för tjejer är en satsning från SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, för att locka fler kvinnor till skogsutbildningarna, som skogsmästar- och jägmästarprogrammet.

Skogsindustrin anställer tusentals människor och skogen är en av Sveriges största exportvaror. Traditionellt sett har branschen varit mansdominerad och kvinnor har varit i minoritet.

— Det kan man nog säga. Men det ökar, tack vare kursen.

Kursen organiseras för att visa att även kvinnor har förutsättningar för att lyckas i skogsbranschen. Numera är 30 procent av studenterna på jägmästarprogrammet kvinnor.

— Man får bredda vyerna, det har varit lite fastlåst, säger hon.

Mastersprogram

Annons

Skogen har alltid haft stor betydelse för Mathilda Bertills, som växte upp i trakterna kring Habo.

— Jag har alltid haft skogen. Min familj äger skog så jag växte upp i den.

För ett år sedan flyttade hon till Umeå för att studera på jägmästarprogrammet, en femårig mastersutbildning.

Hon fick upp ögonen för utbildningen när hon gick kursen där kvinnor som själva går på programmen informerar om möjligheterna.

Attraktivt för kvinnor

En jägmästare kan arbeta inom många olika områden inom skogsindustrin.

— Det finns en mansdominerad kultur i vissa kretsar och det finns ju alltid i machokillar i alla sammanhang. Men jag har inte stött på några hinder - snarare tvärtom, säger Mathilda Bertills.

Arbetsmarknaden är attraktiv för kvinnor eftersom många företag är måna om att skapa mer jämställda arbetsplatser.

— Man märker verkligen att de vill ha in fler kvinnor, att man får jobb, säger hon.

Enligt statistiken har 93 procent av studenterna på jägmästarprogrammet jobb inom ett år.

— Det är bara män som har jobbat i skogen, det är något som måste ändras. Vi behöver fler kvinnor och mer mångkultur - alla behövs i skogen.