Hösten på Markstridsskolan avslutades med att chefen för skolan, överste Gustaf Fahl, uppmärksammade händelser och milstolpar under året som gått samt tackade av den personal som går i pension eller slutar.

​Ceremonin inleddes med tilldelningen av utmärkelsen För nit och redlighet i rikets tjänst. Major Urban Ellneskog samt överstelöjtnanterna Fredrik Ödeen och Per Magnus Nilsson var mottagarna av utmärkelsen. För att kvalificera sig för utmärkelsen så ska personen ha varit verksam i statlig tjänst i minst trettio år. Mottagaren får välja mellan en guldmedalj, en kristallskål eller ett armbandsur i guld.

En annan som uppmärksammades var löjtnant Torbjörn Ohlén som tilldelades Markstridsskolans medalj i guld för sin medverkan i en räddningsinsats i Tarfaladalen under kursen Bergsförmåga sommar. Målet med kursen var överlevnad och förflyttning i alpin miljö men när en kvinna under bergsvandring skadade sig fick instruktörerna på kursen, däribland Torbjörn, rycka in och understödja. Tack vare deras snabba ingripande kunde kvinnan transporteras till sjukhus och sedan vidare till hemlandet för vård.