Det är inte ovanligt att hotellgäster filmas av kameror utan tillstånd. Det visar länsstyrelsernas nationella tillsyn av kameraövervakning som 2017 inriktades på hotell.

Av 123 hotell som besöktes i landet var det 51 som inte klarade granskningen. 41 procent .

De vanligaste anmärkningarna handlade om att hotellen saknade tillstånd, att övervakningen sker utanför tillåtet område, att kamerorna var felplacerade och saknade tydlig skyltning om att kameraövervakning sker.

– Anmärkningarna är allvarliga. Hotell är en plats för rekreation, där många vistas på sin fritid och integritetsintresset är högt. Det är viktigt att tillstånden och lagen följs, säger Camilla Wagnervik, jurist på Länsstyrelsen i Västra Götalands län i ett pressmeddelande.

Annons

Länsstyrelsen påpekar i rapporten att på hotell är integritetsskyddet stort. Det är en plats som folk besöker på sin fritid men som även besöks inom arbetet vid exempelvis tjänsteresor och konferenser.

Ett vanligt fel som man upptäckte var att kameran filmar i ett större område än hotellet har tillstånd för. Om en kamera vid hotellets reception även kan övervaka till exempel sittande/väntande gäster blir risken stor att allmänheten utsätts för otillbörlig integritetskränkning.

Många hotell hade övervakning men saknade helt tillstånd. Något som länsstyrelserna ser allvarligt på. Ett annat krav är man ska skylta med att platsen kameraövervakas och att eventuell ljudavlyssning pågår.

Syftet med kravet på skyltning är att den enskilde medborgaren ska kunna välja om man vill bli övervakad eller inte.

Rapporten som grundar sig på inspektioner 15 av 21 län.

Bryter man mot kameraövervakningslagen kan man dömas till böter eller fängelse upp till ett år. I lagen finns också en skadeståndsbestämmelse som innebär att den som bedriver kameraövervakning i strid med lagen ska ersätta den övervakade för skada och kränkning av den personliga integriteten som kameraövervakningen har orsakat

I maj 2018 ändras lagen så att färre behöver söka tillstånd för kameraövervakning men det ställs högre krav på att man måste kunna visa att man följer reglerna. Straffen ändras också så att fängelse försvinner och böter ersätts med en sanktionsavgift som kan bli mycket högre än dagens bötesbelopp.

Källa: Datainspektionen, Tillsynsrapport 2017 - Kameraövervakning hotell