Antalet svenskar som smittas av campylobacter ökar kraftigt. I januari i år rapporterades 629 fall, jämfört med runt 100 fall en "normal" januarimånad. I fjol var antalet 7 000 totalt, vilket är betydligt fler än tidigare år. Numera smittas fler svenskar av campylobacter i Sverige än utomlands.

Fakta: Så blir du inte sjuk

Fryst kyckling innehåller betydligt mindre campylobacter än färsk.

Rengör redskap noga ..

Fakta: Så blir du inte sjuk

Fryst kyckling innehåller betydligt mindre campylobacter än färsk.

Rengör redskap noga efter att ha hanterat kycklingen i köket. Använd inte samma skärbräda eller kniv till exempelvis salladen som till kyckling utan att diska dem noga först.

Tvätta även händerna direkt efter att ha hanterat kycklingen.

Se till att köttet är genomstekt/-kokt innan det äts.

Källor: Livsmedelsverket med flera

– Infektion med campylobacter kan ge mycket svår sjukdom. Om man är gammal och skör kan det bli riktigt allvarligt, säger Anders Tegnell, statsepidemiolog vid Folkhälsomyndigheten.

Fler fåglar

Folkhälsomyndigheten, Livsmedelsverket, Jordbruksverket och Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) ser allvarligt på ökningen och sätter den i samband med konsumtionen av färsk kyckling. Efterfrågan ökar, samtidigt som det finns problem i hanteringen av kycklingarna i produktionsledet.

Annons

– Det är de signaler vi får. Det finns ingenting som tyder på att vi har blivit slarvigare att hantera köttet hemma i köket, utan det verkar vara den ökade konsumtionen i kombination med problem i produktionsledet som ligger bakom ökningen, säger Anders Tegnell.

Provtagningar visar att förekomsten av campylobacter var betydligt högre förra året än tidigare år. Normalt går smittspridningen ner under hösten och vintern, men så var det inte förra året. I november och december var fortfarande 20 procent av flockarna smittade, enligt SVA.

Oklart samarbete

De olika myndigheterna säger sig nu ha inlett ett arbete för att få bukt med smittspridningen, men vad detta arbete går ut på är högst oklart.

– Det är branschen som måste lösa det här, säger Mats Lindblad, smittskyddssamordnare på Livsmedelsverket.

TT: Men ni är ju tillsynsmyndighet. Vad gör ni?

– Vi för en dialog med branschen och följer upp olika åtgärder. Den största producenten, Kronfågel, har sagt att man nu hittat ett problem med rengöringen av transportburarna, men det var nyligen så vi får väl se om och hur det påverkar förekomsten av campylobacter.

TT: Men kommer Livsmedelsverket att vidta några åtgärder?

– Nej, inte i nuläget. Vi följer upp och för en dialog.

I Norge och på Island har myndigheterna dock varit mer resoluta och fått ner antalet infekterade fåglar, bland annat genom att kräva att smittade besättningar inte får säljas som färska utan måste frysas.

– Det är inte aktuellt i Sverige, säger Mats Lindblad.

(TT)