Mjölken flödar i Europa, mjölkpriset pressas nedåt och många bönder kämpar för sin överlevnad. Dagen före julafton meddelade marknadsledande Arla att mjölkpriset skulle ner till 2,65 kronor per kilo - en sänkning med 19,5 öre.

Tore Larsson och sonen Per driver mjölkproduktion på Kårtorp utanför Tibro. Företaget har tre anställda. De senaste åren har de investerat 20 miljoner kronor i en ny ladugård för mjölkkorna och att bygga om den gamla ladugården för sinkor.

– Vi visste redan när vi planerade investeringen att mjölkpriset kommer att variera. För att få ett stabilt företag var vi tvungna att gå upp skala för att få ner investeringskostanden per djur, säger Tore Larsson.

År 2009 togs den nya ladugården för 180 kor, och med en robot som sköter mjölkningen, i bruk.

Förra året levererade företaget 1600 ton mjölk till Arla.

Under byggtiden var mjölkpriset nere på 2,50, sedan dess har det gått upp och ner.

– Det är treårscykler vi vandrar i. 2014 var ett riktigt bra år medan 2015 blir ett riktigt skitår.

På Kårtorp produceras ekologisk mjölk. Det betyder ett tillägg på 76 öre utöver baspriset på 2,65. Dessutom får företaget tillägg för att Arla kan köra fram med lastbil och släp och att mejeriet kan hämta mjölken när de vill.

– År 2014 fick vi i snitt 4,10 per kilo mjölk. Det har jag inga problem med, säger Tore Larsson.

När nu 2015 spås bli ett betydligt sämre år så gäller det att ännu mer noga koll på kostnaderna.

– Vi försöker att vara duktiga på att producera vårt eget vallfoder så att det håller hög kvalitet. Därmed minskar kostnaderna för kraftfodret. Vi lejer in en del maskintjänster. I och med att det faktureras ser vi vad det kostar, förklarar Tore Larsson.

Per Larsson konstaterar att med det nuvarande avräkningspriset går det att överleva.

– Men vi tjänar inga pengar. Vi får lägga undan när avräkningspriset är högre, säger han.

Vad händer om mjölkpriset sjunker till två kronor per kilo?

– Vi funderar inte i de banorna. Jag tror inte att mjölkpriset sjunker så lågt. Det kommer att vända, säger Tore Larsson.

Han har bra koll på vad som händer i omvärlden. Medan vi pratar kollar han på Global dairy trade på mobilen. Han pekar på staplarna som det senaste halvåret pekar nedåt vad gäller världsmarknadspriset på mjölk. Nu pekar de senaste staplarna uppåt.

– Det blir spännande att se vad som händer nästa auktion, säger Tore Larsson.

Mjölk är en extrem färskvara, förklarar han. Mjölkpulver går att lagra, ost går att lagra en kortare period och ett litet överskott gör att priserna rasar snabbt. Men Tore Larsson tror på framtiden.

– Kommande 20 år behöver vi producera med mjölk än vad vi gjort de senaste 8 000 åren. Befolkningen ökar, internationellt har vi har en växande medelklass som i högre utsträckning efterfrågar förädlade mejeriprodukter.

Det får Tore Larsson att tro på framtiden.

Han känner inte riktigt igen sig i det som just nu utmålas som en krisbransch.

– Jag har alltid varit en optimist. Annars hade jag inte suttit här, säger han.