Efter vansinnesdådet på Drottninggatan i Stockholm följde många diskussioner om hur säkerheten i stadskärnorna skulle kunna höjas. Borås skaffade höj- och sänkbara hinder, men i Skövde blev det... inget.

Direkt efter dådet i Stockholm väcktes frågan på många håll i landet om att höja säkerheten. I Skövde diskuterades flera olika lösningar.

– Men inga pengar avsattes i budgeten. Det var också svårt att hitta en permanent lösning som skulle fungera, säger gatuchef Daniel Lindh.

Något som diskuterades var en typ av höj- och sänkbara stolpar som kunde fällas undan då trafik behövde komma fram. Men det visade sig att de lösningar som finns på marknaden var mycket dyra.

– Och var skulle de placeras? Det var enklare att lösa det här från fall till fall med temporära anordningar i samband med olika arrangemang, summerar Daniel Lindh.