Byggnadsnämnden gav klartecken för banan vid sammanträdet i mitten av december. Därefter har ett antal boende i området överklagat beslutet med hänvisning till höga bullernivåer.

Överklagan kom in till länsstyrelsen i början på januari, därefter lämnades kompletterande handlingar in i början av februari.

Kommunens fastighetschef Ingemar Linusson har varit i kontakt med ansvarig tjänsteman på länsstyrelsen och fått beskedet att handläggningen av ärendet kommer att ta uppåt tre månader

– Länsstyrelsens beslut kommer därmed någon gång i maj. Det innebär att byggprojektet kommer att stå still under tiden och banan blir därmed inte klar till hösten, säger Ingemar Linusson.

Annons

– Följden blir att motocrossgymnasiet kommer att förlägga den praktiska delen av utbildningen på banan i Tibro även kommande läsår, medan eleverna fortsatt läser sina teoretiska utbildningar i Skövde, tillägger han.

Beslutet i länsstyrelsen kan överklagas i ytterligare två instanser; mark- och miljödomstolen och mark- och miljööverdomstolen. Oavsett vilket utslaget blir i första instans räknar Linusson med att det kommer att bli minst en överklagan till.

– För vår del är det viktigt att komma fram till om vi kan utveckla området i riktning mot motorverksamhet eller inte. Skulle det bli ett nej finns just nu inget alternativ. Vi kan inte ha bullrande miljöer på fler platser i kommunen, säger Linusson.

I samband med beslutet i byggnadsnämnden uppgav ordföranden Magnus Hammar (M) att han kände sig säker på att man till slut kommer att få klartecken för banan även om beslutet överklagas. Ingemar Linusson säger sig dela den uppfattningen.

– Vi tror på vår plan och borde få bygglov. Men skulle det bli ett annat beslut i den kommande processen kommer det att bli svårt att utveckla området ytterligare, konstaterar fastighetschefen.

Vad innebär det här beskedet för tidsplanen för projektet?

– Om vi får klartecken i maj kör vi igång direkt och då är banan klar till terminsstarten hösten 2019. Blir det en ny överklagan, men som ändå ger klartecken i oktober-november i höst så kan det också vara klart hösten -19.

– Skulle det bli ytterligare en överklagan i det läget kan jag däremot inte ge någon tidsaspekt nu, säger Ingemar Linusson.