Kommunanställda kommer att slippa löneavdrag om de ringer privat på kommunens mobiletelefon.

Det kommer att bli effekten av nya riktlinjer för telefoni.

Idag är det så att kommunanställda, som ska vara kontaktbara via en kommunägd mobiltelefon utanför arbetstid, har fått ett löneavdrag på en 100-lapp i månaden för privata samtals eller sms.

Men tiden har sprungit ifrån riktlinjerna som reviderades 2014.

Skatteverket ser inte längre privata samtal eller sms som en beskattningsbar förmån. Dessutom har kommunen ett nytt avtal med en teleoperatör. I det tillämpas flat rate, ett stor antal samtal, sms, mms och en rejäl dos internetsurf ryms i avtalet. Det finns inget skäl att göra avdrag för ett normalt privat ringande på jobbmobilen, är slutsatsen.

Kommunstyrelsen står bakom förändringen.