Under fjolåret presenterade Ida Davidsson (M) med flera en motion att sportfisket borde vara helt gratis för barn och ungdom där Tidan rinner fram i centrala Tidaholm. Detta som en del i föresatsen om "Det goda livet i Tidaholms kommun".

Kultur- och fritidsnämnden har haft motionen på sitt bord och nämnden har förordat avslag på motionen. Faktum är att redan idag fiskar barn under 12 år gratis i målsmans sällskap om den vuxne har löst fiskekort.

— Vi vill heller inte ta ett beslut som kan medverka till att mindre barn befinner sig vid ån och fiskar på egen hand utan tillsyn av någon vuxen. Det finns alltid risker med vatten och vattendrag, berättade KoF-ordförande Bengt Karlsson (S) vid en tidigare presskonferens.

Sätts i ny fisk

Annons

Osund konkurrens gentemot andra näringsidkare som säljer fiskekort i trakten är ett annat skäl. Dessutom används pengarna som kommer in på försäljning av fiskekort till att sätta i ny ädelfisk i Tidan som kompenserar den som dras upp.

Nuvarande priser är; årskort för ungdom 100 kronor och 50 kronor för dagskort.

I förra veckan var det kommunstyrelsen som skulle ta ställning och KS gick på kultur- och fritidsnämndens linje.

— Vi är överens om att det är billigt som det är att fiska i Tidan och är det så att en ungdom av något skäl inte kan betala avgift för tillfället går det att få fiska gratis genom Godsmagasinets försorg, upplyser oppositionsrådet Runo Johansson (L).

Kommunstyrelsens var enig i att förorda kommunfullmäktige att avslå motionen.