Kommunen har rensat trottoaren på ena sidan av gatorna från snö, och kommer att göra det den här vintern också.

Det har legat utanför kommunens ansvar, men man har ändå åtagit sig arbetet.

En miljon

Nästa vinter slutar man snöröja trottoarer.

— Alla större gång- och cykelleder kommer att röjas, med samma prioritet som de större genomfartsgatorna, säger Dan Gabrielsson

Besparingen beräknas till närmare en miljon kronor.

Förslaget har kommit upp under arbetet med nästa års budget. Enligt Gabrielsson finns ett generellt uppdrag att söka besparingar.

Annons

— Det handlar om att få ihop budgeten och på alla sätt undvika att behöva höja skatten.

Han säger att Falköping haft en högre service när det gäller snöröjning än grannkommuner. Där röjs inte trottoarerna.

— Vi har hållit en hög kvalitet.

Gabrielsson inser att förändringen kan uppfattas om en försämring för till exempel äldre människor.

— Gatorna röjs, men det blir en extra bit för den som skottat från dörren till trottoaren förut.

Fungerande regler

Kjell Björk är biträdande gatuchef. Han berättar att park- och gatuavdelningen vänt sig till Sveriges kommuner och landsting för att få ett fungerande regelverk inför förändringen nästa vinter, bland annat kring vilka krav man kan ställa på fastighetsägare att snöröja och halkbekämpa trottoaren.

— Det är en handfull kommuner i landet som röjt trottoarer. Innan vi gör en så stor förändring vill vi ha ett klart regelverk och ha tid att informera om det.