Enligt svaret från Finansministern har regeringen inga planer på att genomföra detta förslag.

– Jag kan konstatera att av de olika skatteförslag som remitterats inför budgetpropositionen för 2018 återfinns inte några förslag om att utvidga RUT-avdraget. Jag har heller inte för avsikt att föregripa de överväganden som regeringen kan komma att göra under det fortsatta arbetet med budgetpropositionen, svarar Magdalena Andersson.

Bergheden är besviken:

– Det är beklagligt att regeringen inte vill stötta och hjälpa våra äldre med ett utökat RUT-avdrag och en reform som dessutom skulle kunna ge många fler jobb, säger Sten Bergheden (M) riksdagsledamot Skaraborg