År 2014 tillsatte regeringen en utredning vars uppgift var att ge underlag för planering av den yttre miljön för skolors elever. Utredningen hade ledamöter från Boverket, Folkhälsomyndigheten, Skolverket och Sveriges Kommuner och Landsting.

Slutprodukten har fått den inledande beteckningen ”Gör plats för barn och unga!”

På åtskilliga sidor berör man, liksom jag har gjort, betydelsen av skolgårdarnas utrymme och utformning. Man betonar med skärpa att tillräckliga ytor är en förutsättning för att skapa trivsel och aktiviteter och förhindra mobbning och undanträngande. Man understryker också att ytorna bör vara belägna ”i direkt eller nära anslutning till byggnader som innehåller lokaler för skola årskurs sju till nio så att eleverna själva kan ta sig mellan byggnaderna och friytan”.

Då det gäller ytornas storlek finner man att ”Ett rimligt dimensionerande mått utifrån antalet barn kan vara 40 kvm per barn i förskolan och 30 kvm i grundskolan”. Överför man detta till det nu planerade skolprojektet kommer man till 33 000 kvadratmeter. Utrymmet som nu ges för detta viktiga ändamål är bara en bråkdel av vad det bör vara. Den plana ytan på området som avses är väl någonstans mellan 12 000 och 15 000 kvadratmeter?

Detta skall ju då innehålla bland annat en jättebyggnad, utrymme för varutransporter och en mindre parkeringsyta. Vad blir över till eleverna? Deras trivsel och hälsobringande aktiviteter har man tydligen helt bortsett i från.

Annons

En fråga som framkommit är den om personalens parkering. Det rör sig om 150 p-platser. Här var det meningen att Odenområdet skulle utnyttjas. Då har tekniska nämnden konstaterat att området ligger för långt bort från planerade skolan. Man har som norm högst 400 meter och här blir det 450. Det gäller väl fram till närmsta platserna men med så många blir det naturligtvis betydligt längre för de bortre.

Det är väl ingen sak för dem som är pigga och alerta, men det är väl inte alla som är. Det är heller inte alla dagar som vädret är upplagt för en fin promenad. Ibland kanske regnet öser ner eller snöstormen rasar. Hur kan då lärarna känna sig? Och hur kan de vara i god vigör för att leda skolarbetet direkt?

Ibland är det väl också stora aktiviteter av idrottslig karaktär i hallarna. Vem skall då ha företräde att parkera?

Hästbacken har också ansetts vara lämplig personalparkering. Hur skall det då bli för den parkering som den avsedd för? Vissa torgdagar är det fullparkerat redan nu.

Värdet av att ha ett läge nära centrum har också framhållits. Varför? Är det önskvärt att eleverna skall hålla till där då det inte finns plats på skolgården? Jag tycker det är ett dåligt argument för den placering man nu förespråkar.

Det finns så många skäl som talar mot den placering man valt. Välj en ny plats som ger tillräckligt med utrymme, inte minst för kommande elevers välbefinnande. Kommunen är stor. Eller kanske det är dags för att riva upp hela koncentrationsbeslutet.

Gunnar Lindén

Relaterat: Det har hänt ett år efter skolbeslutet
Relaterat: Insändare: Fyll igen stenbrottet när skolan byggs