I vår debattartikel frågade vi Ulla-Britt Hagström (L), ordförande för Skaraborgs Sjukhus, hur mycket tålamod Skaraborgarna ska behöva ha med en dåligt fungerande sjukvård. Svaret tycks vara: Oändligt!

LÄS MER: Var går smärtgränsen för sjukhuset?

LÄS MER: Hagström: ”Flera åtgärder är på gång”

Hagström (L) räknar upp ett antal åtgärder som vidtagits undermandatperioden, som tillförsel av medel och höjning av OB -tillägg. Hon missar dock de i sammanhanget väsentliga detaljerna att a) medlen som tillförts har inte varit tillräckliga, och b) dessa åtgärder inte fått avsedd effekt. De växande underskotten och allt längre köerna är tydliga bevis för det.

Vi har från oppositionen vid upprepade tillfällen varnat för just detta men har mötts av likgiltighet ifrån majoriteten. Att det sedan upplevs som”hotfullt” av Hagström (L), när vi konstaterar att om denna negativa utveckling inte vänds så kommer regionstyrelsen att vara tvungen att vidta åtgärder, är knappast något annat än ett vittnesmål om oförmågan att inse situationens allvar.

Men det finns ytterligare en faktor i det hela, som Hagström (L) bortser ifrån: bristen på fungerande styrning och ledning. Även om resurserna som tillförts inte varit tillräckliga står ändå inte underskotten och de långa köerna i paritet till de medel som de facto tillförts SkaS.

Annons

Utan tydliga idéer och genomförandekraft har ökade resurser inte haft någon effekt. Det saknas långsiktighet i det M-ledda styrets sjukvårdspolitik. Istället för tydliga strategier görs ”brandkårsutryckningar” för att rädda det som är på väg att gå över styr. Att, som Ulla-Britt Hagström (L), gör och vägra att ta till sig problematikens omfattning, och istället hänvisa till en enskild undersökning, aggregerar bara en redan mycket allvarlig situation.

Skaraborgarna har rätt att förvänta sig en fungerande sjukvård. Om problem uppstår har skaraborgarna också rätt att förvänta sig att styrande förtroendevalda, som har till uppgift att ge dem en god och jämlik sjukvård, vidtar adekvata åtgärder. Men i dag har de dessvärre inget av det.

När avser du, Ulla-Britt Hagström (L), ta de beslut som krävs för att patienterna i Skaraborg ska få vård i tid?

Alex Bergström (S) Regionråd

Johan Ask (S) Vice ordförande SkaS

Susanne Larsson (S) 2:e vice ordförande Östra hälso- och sjukvårdsnämnden