Med viss regelbundenhet möter man bilister som underlåter att använda blinkers i trafiken. Förutom att det är ett brott mot trafikförordningen medverkar det till sämre säkerhet och trivsel i trafiken. Orsaken är okänd.

Men egentligen är detta en underlåtenhet som i längden slår tillbaka mot ”syndarna” själva. Istället för att solidariskt vara med och skapa en god anda av laglydnad finns risken att de någon gång själva blir drabbade i form av en olycka just på grund av att någon annan underlåter att blinka.

Observant