I många länder i världen har man lagstadgat ett visst säkerhetsavstånd som motorfordon ska hålla till cyklister vid omkörning. Varför har man inte tagit upp det i riksdagen tro? Jo det har man, nyligen lämnades det in en motion från KD som föreslog att ett säkerhetsavstånd på 1,5 meter ska hållas mellan cyklister och motorfordon vid omkörning. Det handlar ju trots allt om vi cyklisters liv! Men den motionen röstades konstigt nog ner. Bryr sig inte riksdagen om våra liv? Förstår de inte att de behöver agera nu? Att stifta en lag om säkerhetsavstånd skulle göra cyklingen mycket roligare och säkrare för oss landsvägscyklister. Det handlar ju trots allt om våra liv!

Jesper Nyman/landsvägscyklist