Årets torka har exponerat även det svenska jordbrukets sårbarhet för extremt väder. Lantbrukare har fått se skördeförluster och bete som torkat bort vilket redan lett till utslaktning av djur.

I förlängningen drabbar torkan oss alla genom höjda matpriser och på sikt rentav brist på vissa livsmedel. Regeringen har presenterat ett nationellt åtgärdspaket på drygt 1,2 miljarder kronor för att täcka upp för foderbrist och inkomstbortfall. Jordbruket måste nu klimatsäkras genom att både anpassas till ett förändrat klimat och bli mer långsiktigt hållbart. Ett jordbruk som värnar biologisk mångfald, till exempel genom naturbeten med träd, buskar som skuggar, binder också mer kol och är mer robust mot torka.

Miljöpartiet vill också göra det svenska lantbruket självförsörjande på riktigt.

I stället för att köpa fuldiesel från Ryssland kan svenska lantbrukare producera sitt eget bränsle. Regeringen har satsat 270 miljoner kronor på stöd till produktion av biogas och Miljöpartiet vill införa en bonus för biogas- och eltraktorer.

Även djuren kan äta svenskt, om importerat sojafoder ersätts med svenskt växtprotein som åkerböna och ärter. Vi vill införa ett särskilt stöd till lantbrukare som odlar proteingrödor.

Vi vill också införa en skatt på importerat, antibiotikapumpat ”fulkött” för att göra det lättare för svenska bönder att konkurrera.

Annons

Karolina Skog (MP), miljöminister och Camilla Funke (MP), kandidat #2 till kommunfullmäktige i Falköping