Det finns något oattraktivt över folk som bara pratar om pengar. På samma sätt blir det oattraktivt när fackförbund bara pratar lön. Man blir inte riktigt tagen på allvar, ja, ja, fackförbund måste väl prata lön, det ligger liksom i sakens natur. Men nu får det vara slut på att förringa och ignorera Vårdförbundet när vi lyfter lönefrågan för våra medlemmar.

Samhällets styrsystem bygger mycket på marknadskrafterna som kommer ur tillgång och efterfrågan. Finns det mycket av något sjunker priset, finns det lite av något stiger priset. Är det många som vill ha det som det finns lite av, så stiger priset ännu mer. Detta verkar fungera överallt, utom när det gäller personal inom sjukvård och offentlig verksamhet.

Man har inga problem med att satsa pengar på nya byggen av lokaler, ambulanser, helikoptrar, utökning av kringresurser som koncernkontor, HR, projektarbeten, arbetsgrupper, flera chefsled, indikatoruppföljning och ekonomiska redovisningar, rapporter och åtgärdsplaner, tveksamma uppgiftsväxlingar och olika arbetstidsmodeller som bara fungerar när man är fler på plats.

Sen ju sämre det går för tillgängligheten inom sjukvården, ju mer satsar man på ovanstående i en önskan att lösa problemet utan att se att det är just satsningen på ovanstående som är problemet. Alla vet, ALLA vet att problemet med den låga tillgängligheten för patienten beror på arbetsgivarens bristande förmåga att rekrytera Vårdförbundets medlemsgrupper, då främst sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor.

Annons

Alla vet att en rekryterad sjuksköterska leder till fler öppna vårdplatser, en rekryterad operationssjuksköterska leder till fler öppna operationssalar, en rekryterad barnmorska leder till fler tryggade förlossningar, en rekryterad biomedicinsk analytiker leder till kortare väntetider till provtagningar och provsvar, en rekryterad röntgensjuksköterska leder till fler öppna röntgenlab. Alla vet att dessa rekryterade yrkeskategorier löser problemet med dålig tillgänglighet. Men ändå vägrar man satsa pengar på att rekrytera och behålla med just lön.

Alla andra rekryteringsförslag är ok, oavsett kostnad och oavsett effekt. En av anledningarna kan vara att kostnaden för ovan nämnda åtgärder och arbetet med att ta fram dem, går inte att räkna utså den förblir dold medan en löneförhöjning är väldigt konkret.

En annan anledning kan vara att vi så länge arbetat i denna sjuka organisation med konstanta felprioriteringar att vi glömt hur det är att arbeta i en frisk organisation, som utför det den finns till för, att vårda patienten.

Lene Lorentzen, Vårdförbundet

Här kan du läsa mer i ämnet.

Relaterat: Insändare: Sjukvården behöver personal
Relaterat: Insändare: Sjukvården behöver personal
Relaterat: Stolt – men varken sedd eller hörd
Relaterat: Operationer uppskjutna - sjuksköterskor saknas
Relaterat: Insändare: Ge oss mandat att anställa