I den senaste insändaren från Margareta och Anita (S) tar man åter upp att just socialdemokraterna är lösningen på skolans problem, främst då de ekonomiska. Man vill inte acceptera att inget parti i fullmäktige har velat satsa mer resurser på skolan än alliansen.

Hur satsningarna blir framöver inom skolområdet får vi se i valrörelsen och den budget som läggs efter valet. Tittar man på regeringen och dess satsningar i vårbudgeten så tillförs Skövdes grundskola cirka 4,4 miljoner kronor extra, detta tillskott är välkommet, dessvärre vet vi inte ännu vad som krävs för att få pengarna.

Relaterat: Insändare: Orvar - ditt uttalande är ett hån mot skolans personal

Nämndens budget är knappt 1,4 miljarder men varje krona är välkommen. Tydligen anser regeringen att Sveriges kommuner har bekymmer med sin grundskola, vilket lett till denna satsning.

I ett TV-inslag från Göteborg (en S-styrd kommun) visades en skola som fått besked om en 2- procentig neddragning, någon så kraftig neddragning har aldrig skett i Skövde kommun.

Skövde kommuns barn och utbildningsnämnd har arbetat i total enighet under hela mandatperioden och vi har fullt förtroende för den personal som har ansvaret för våra barn och ungdomars utveckling.

Vi har förståelse för att man känner viss frustration när inte resurserna räcker till den höga ambition man har i verksamheten. Samtidigt ser vi att skolan på många områden utvecklas på ett mycket positivt sätt, något som insändarskribenterna inte är intresserade av att nämna.

Annons

Apropå skola i nationell toppklass, den har vi redan på vissa områden. Jag syftar då på Kavelbroskolan och den utbildning som bedrivs där. Man har genom att lyssna på näringslivet via aktiva programråd skapat en utbildning som ligger i framkant i Sverige.

Att våra ungdomar tidigt får komma ut på olika arbetsplatser är en uppgift som hela skolsverige bör ta till sig.

Orvar Eriksson (C) Ordförande i barn- och utbildningsnämnden.